Úlohy pro Samostatnou Práci

Vyzkoušejte si naprogramovat následující programy:

AZ1 Čítač
Vytvoř čítač = počítadlo zmáčknutí tlačítka A. Tlačítkem B vypíšeš, kolikrát bylo A zmáčknuto. Stiskem obou tlačítek čítač vynuluješ.

AZ2 Stopky
Vytvoř stopky – tlačítkem A odstartuješ měření času a tlačítkem B zastavíš měření času. Změřená doba v sekundách se ti vypíše na displeji.
Poznámka: Využij blok “running time” Tento blok má v sobě dobu od začátku spuštění programu v milisekundách.

AZ3 Teploměr
Vytvoř teploměr – při zmáčknutí tlačítka A ukáže teplotu. Teploměr si bude umět také zapamatovat (při zmáčknutí tlačítka B) ukázanou hodnotu jako nejvyšší nebo nejnižší – to podle toho, jaké hodnoty jsme už naměřili. Při stisknutí obou tlačítek se vypíše nejvyšší a nejnižší naměřená teplota.
Poznámka: Využij blok “temperature”. Tento blok měří teplotu – je odvozena z teploty čipu desky Micro:bit.

AZ4 Rotující šipka
Vytvoř prográmek, kdy se bude na displeji zobrazovat šipka, která se točí dokola. Tlačítkem A její pohyb zastavíme a pokud už bude stát, tak se roztočí. Vylepšení programu bude to, že při zmáčknutí druhého tlačítka se začne točit na opačnou stranu.

AZ5 Kreslení obrázku
Vytvoř program, kdy bude možné pomocí tlačítek rozsvítit si LEDky, které chceš.
Jedním tlačítkem ovládej pohyb po LEDkách a druhým rozsvěcej.

AZ6 Více programů najednou
Vytvoř nejprve dva jednoduché programy:

  1. Při stisku A se na displej vypíše Ahoj, při stisku B se vypíše Zdar
  2. Při stisku A se rozsvítí všechna světýlka, při stisku B se světla zhasnou.

Nyní to udělej tak, aby bylo možné používat oba programy bez nutnosti přehrávat je podle potřeby do microbitu z PC.
Teď je třeba, aby bylo možné tlačítky měnit to, jaký program budou tlačítka používat. Bude fungovat buď zdravení nebo rozsvěcení, podle toho, co jsi vybral.


Autor zadání AZ1-AZ6: T.Krisl, učitel informatiky Gymnázium Lanškroun

Řešení:

AZ1, AZ2, AZ3, AZ4, AZ5, AZ6

Scroll to Top