Hardware BBC micro:bit

Micro:bit má 25 externích připojení na edge-konektoru ve spodní straně desky. Kontakty se nazývají „piny“. Je to na obrázku vpravo – šedá barva. Je tu 5 velkých pinů, které jsou popsány 0, 1, 2, 3V a GND. V té samé části je dalších 20 malých pinů bez označení. Jaký je jejich význam je uvedeno na obrázku.

Velké piny
Můžete se snadno připojit pomocí „krokodýlků“ nebo „banánků“ s průměrem 4mm. První tři, označené jako 0, 1 a 2 jsou doporučeny jako hlavní vstupní – výstupní piny (GPIO). Jsou také schopny číst analogové napětí pomocí analogodigitálních převodníků. Všechny mají stejné funkce.
0: GPIO (General Purpose digital Input and Output) s ADC (analogue to digital convertor)
1: GPIO s ADC
2: GPIO s ADC
Piny označené 3V a GND se vztahují k napájení desky, a NIKDY by neměly být spojeny dohromady. Napájení desky je realizováno přes USB port nebo napájecí konektor ze dvou AA baterií. Piny 3V a GND mohou být použity pro napájení periferních modulů.
3V: Výstup napětí +3V pro periferní zařízení. Pokud není deska napájena přes USB a ani přes napájecí konektor, lze použít tento pin pro napájení desky micro:bit napětím 3V.
GND: spojeno se zemí (0V). Napětí na pinech 0 až 22 je rovněž měřeno nebo nastavováno oproti pinu GND.

Malé piny Malé piny jsou číslovány od 3 do 22 a nejsou označeny na desce. Jejich označení můžete zjistit z výše uvedeného obrázku. Obrázek Vám také napoví, zda-li je pin spojen s některou LED diodou v matici 5×5, zda-li se z pinu dají číst analogové hodnoty (připojen převodník) nebo zda-li jsou piny spojeny s tlačítky A – B.
Piny 13, 14 a 15 mohou být využity pro sběrnici SPI (13-hodiny, 14-výstup, 15-vstup)
Piny 19 a 20 mohou být využity pro sběrnici I2C (19-hodiny, 20-data)
Pro připojení externích zařízení nebo modulů na malé piny je nutno použít speciální konektor.

autor: © Ivo Obr

Scroll to Top