Pilotní Projekt v Lanškrouně

PILOTNÍ PROJEKT V LANŠKROUNĚ

Na jaře 2017 se Nadační fond microla představil v Lanškrouně zástupcům města, školám a místním firmám platformu microbit. U kulatého stolu byl návrh na podporu micro:bit jednoznačně přijat a dohodli jsme se spustit pilotní projekt BBC micro:bit v Lanškrouně. Za aktivní podpory města a místních firem se podařilo shromáždit dostatečné prostředky k rozdání BBC micro:bit pro 7.třídy Lanškrounských ZŠ, odborné kroužky informatiky a robotiky, sekundu víceletého gymnázia a první ročník SOŠ Elektrotechnické ještě ve školním roce 2016/2017. Na začátku května 2017 jsme rozdali první polovinu potřebných micro:bitů a na základě doporučené metodiky pak všechny školy začaly ve výuce používat micro:bit dle svých možností a uvážení. Na začátku června získaly školy zbylé micro:bity, které si úspěšné děti mohly po splnění zadání ponechat. Na podzim 2017 jsme potvrdili metodiku práce s micro:bit pro školy a kroužky. Školy začínají v 7.třídách s výukou informatiky v rámci které se seznamují s microbitem. Zájemci z 8 tříd kteří již v 7.třídě minulého školního roku s microbity pracovali mají možnost pokračovat s microbity v kroužcích, které na ZŠ postupně vznikají. Micro:bit se stává jeden z pilířů podpory vzdělávání ve městě vznikajícím Společenstvím firem Lanškrounska – viz níže. Od roku 2018 mají pak děti možnost se zapojit do soutěže MICROTELA kde mohou prezentovat své projekty s micro:bitem či jiným mikropočítačem.

Cíle pilotního projektu “Škola hrou s micro:bitem” v Lanškrouně

 • Motivace a zvýšení zájmu o techniku zábavnou formou
 • Zapojení dětí do multifunkčních týmů – např. design (3D tisk), manuální tvořivosti – stavebnice typu Merkur apod. Nemusí všichni vynikat v programování, cílem je dokázat že dohromady může každý přispět, získat respekt a podporu v tom v čem je dobrý – oborech výtvarných, estetických, zručností, či v pohybových aktivitách.
 • Aktivní práce s moderními technologiemi typu mobilní telefon, tablet apod.
 • Rozvoj logického myšlení a tvořivosti
 • Návaznost na globální komunitu micro:bit

SPOLEČENSTVÍ FIREM LANŠKROUNSKA

Nadační fond micro:la je členem společenství firem na Lanškrounsku, které se rozhodli aktivně podporovat rozvoj technického vzdělávání, vědy a inovací.

Cíle a aktivity společenství :

 • podpora fondu technického vzdělávání, fond je určen pro podporu technického vzdělávání, město bude přispívat částkou 200 tis. Kč ročně k zajištění udržitelnosti
 • pořízení 3D tiskáren, tiskových strun pro základní školy s 2. stupněm a víceleté gymnázium, dohodnutá metodická podpora se středními školami, propojení s micro:bit a soutěží MICROTELA.
 • podpora volnočasových aktivit – robotické kroužky, polytechnické kufry do mateřských škol a školních družin (stavebnice Lego, Merkur, Geomag apod.),
 • workshop talentovaných studentů
 • vyjádření podpory aktivit, projekt k podpoře IT odborníků pomocí micro:bit, školení na výuku s micro:bit
 • investice do rekonstrukce škol

PROČ v LANŠKROUNĚ ?

Lanškroun je příkladem jednoho z mnoha menších měst spjatých s určitou špičkovou technologií. Současný nedostatek techniků a odliv perspektivních mladých talentů do vývojových center velkých měst či do zahraničí představuje v současné době jedno z vážných omezení budoucího vývoje. Chceme podpořit mladou generaci ve městě, která by navázala a pokračovala v dosavadní tradici. Město, školy i místní podniky se sešly u kulatého stolu, aby ukázaly že dokážou táhnout za jeden provaz a pilotním projektem micro:bit, na kterém se shodly, být příkladem dětem i ostatním regionům.

Lanškroun je menším městem s desetitisíci obyvateli, které je po dlouhá desetiletí spjato s rozvojem elektrotechniky a elektronických součástek. V postupném vývoji v Lanškrouně a okolí vznikla řada firem s unikátními technologiemi v oblasti nejen elektronických součástek, ale i strojírenství, vstřikování plastů, atd. Omezení dalšího růstu je v současné době spjato zejména s kritickým nedostatkem techniků a lidí schopných přinášet nové inovace. Těžko se do regionu získávají odborníci pocházející z velkých měst a značná část studentů univerzit se již do svého rodiště nevrací. Největší šance na budoucí rozvoj je vytvořit podmínky a zaujmout technologickým sektorem mladou generaci, z nichž alespoň část v regionu zůstane, nebo se do regionu vrátí s novými vizemi a inovacemi. Těžko hledat vhodnější místo v ČR než právě Lanškroun na spuštění pilotního projektu BBC micro:bit.


Scroll to Top