Pro Školy

Pro Školy a Žadatele

“Škola již dávno není hlavním zdrojem informací pro mladou generaci, ta je získává rychle jedním kliknutím. Ovšem s takto získanými informacemi neumí zacházet, nedokáže posoudit jejich míru pravdivosti a ani je interpretovat. Je lehce ovlivnitelná. Role učitele se postupně mění ze zvěstovatele v testera informací, což si ale mnozí odmítají byť jen připustit. Přitom role kantora, který toto přijme za své, bude významnější, než tomu bylo u klasické frontální výuky. Tu totiž může obstarat kdejaký robot.

Rád bych nabídl skvělé řešení, ale nemám je. Může pomoci pouze systematická práce s řediteli škol, učiteli a rodiči studentů. A cílená snaha o pochopení, jak navázat interakci s mladou generací, která již myslí a komunikuje jinak než ta předchozí. Nebojovat o jejich přízeň s moderními technologiemi, ale využít je pro jejich získání. Jejich vhodné využití nám může ušetřit čas, který půjde věnovat vyučování takzvaných měkkých dovedností, které jsou pro život velmi potřebné, ale na školách zatím nepříliš akcentované. K tomu je třeba zvýšit prestiž a ohodnocení pedagogické práce a přitáhnout k ní lidi, kteří dokážou mladé motivovat a změnit zakonzervovaný způsob myšlení ve školství.”

Radko Sáblík ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

Jaké jsou přínosy výuky s BBC micro:bit ?

Dle zprávy publikované nadací micro:bit Foundation se po prvním roce zavedení micro:bitů ve Velké Británii změnil přístup mezi studenty a učiteli k programování a ICT. Vycházející studenti (mají jiný vzdělávací systém, takže tam jdou na pokračující studium ve 12-13 letech), kteří používali micro:bit, odpovídali takto:

 • 90% souhlasí, že BBC micro:bit jim pomohl zjistit, že programovat může skutečně každý
 • 88% souhlasí, že BBC micro:bit jim pomohl zjistit, že programování není tak těžké, jak si dříve mysleli,
 • 45% říká, že si definitivně vybralo ICT jako své budoucí povolání (je to 36% zlepšení oproti tomu, když micro:bit nepoužívali). U děvčat to bylo dokonce ještě markantnější a to číslo vzrostlo z 23% na 39%, tzn nárůst tam byl 70%.

A učitelé dopadli takto:

 • 75% učitelů chce používat micro:bit v průběhu 2. pololetí
 • 85% souhlasí s tím, že BBC micro:bit udělal ICT více zábavné pro jejich studenty
 • 80% souhlasí s tím, že pomohl studentům zjistit, že programování není tak těžké, jak si mysleli,
 • 50% říká, že se cítí být lepšími učiteli, ačkoliv říkají, že si nejsou moc jistí ve výuce programování.

JAK ZÍSKAT BBC micro:bit ?

BBC micro:bit je dnes dostupný u řady prodejců a distributorů, kde je možné jej zakoupit na fakturu jednotlivě nebo v sadě 10ti či více kusů. Partnerem Nadačního fondu je eshop MegaRobot, kde z každých 10ti zakoupených micro:bitů putuje jeden jako dar do našeho nadačního fondu. Více v sekci Kde Koupit zde.

Nadační fond micro:la se snaží zajistit dostatek sponzorských prostředků od firem a organizací k podpoře co největšího počtu dětí ve školách. Nicméně v současné době je velký převis žadatelů a příjem dalších žádostí jsme museli zastavit.

Pokud si však žadatel zabezpečí financování v partnerství s nějakou firmou, zřizovatelem či jinou organizací, pak je možné si domluvit s danou organizací dárcovství micro:bitů přes darovací smlouvu prostřednictvím Nadačního fondu micro:la. Pro firmy je darovací smlouva výhodná v tom, že do určité výše si ji mohou odečíst z daňového základu.

Firmy a organizace mohou sponzorovat děti plošně v celé ČR, v kraji, okrese nebo i v konkrétním městě, kontaktní formulář pro dárce je k dispozici zde.

Doporučená metodika předání micro:bit dětem a práce s dětmi

Dle našich zkušeností a konzultací s učiteli doporučujeme, na rozdíl od nadace micro:bit ve V.Británii, která rozdala micro:bit všem dětem 7.tříd ve V.Británii, věnovat micro:bit těm dětem, které o micro:bit projeví skutečný zájem a splní určité zadání – splnitelný úkol, aby micro:bit získaly. Níže je doporučená metodika. Metodiku jsme ověřili na konci školního roku 2016/2017 v pilotním projektu v Lanškrouně.

Doporučená metodika pro žáky 7 tříd, sekundy případně 1.ročníku SŠ:

 • v první fázi (např.prvních deset lekcí), doporučujeme zvážit práci s microbity ve dvojicích ve škole, děti mohou pracovat i na úkolech samostatně doma pomocí simulátoru (je součástí základního software) a ve škole si program nahrát a vyzkoušet na živo s microbitem.
 • koordinátor-učitel by s dětmi měl projít seznámení s micro:bitem a alespoň část aplikačních lekcí dle časových možností osnov a akcí konkrétní školy (na webu micro:la je 10+10 lekcí základního kurzu, který je napsán srozumitelnou formou pro děti a mohou projít kurzem zcela samostatně)
 • bylo by dobré projít alespoň 10 prvních lekcí společně podrobněji pod vedením učitele a další lekce mohou děti nastudovat samostatně a “pouze” prokázat výsledek
 • koordinátor zváží zadání samostatného úkolu jako “výstupní test” – kdo splní, může si micro:bit nechat, ostatní bez projevení zájmu microbit po té vrátí škole.
 • rozhodnutí o věnování micro:bitu zůstává na učiteli dle pravidel, které budou dětem dopředu známy. Ze zkušenosti s pilotním projektem v Lanškrouně byl micro:bit ponechán cca 15-30% dětí.
 • vrácené micro:bity zůstávají škole k využití zájemcům z jiných ročníků, a do dalšího školního roku.
 • v dalším školním roce se začíná výukou pro nové 7.třídy, studenti 8.tříd, kteří se v minulém roce s micro:bitem seznámili mohou pokračovat v programování a robotice v rámci kroužků. Zájem dětí o pokračování s micro:bitem byl na lanškrounských školách tak velký, že se většina ZŠ škol rozhodla založit nové kroužky programování a robotiky, pokud je dosud nenabízely.

Výuka s Barborou

Barbora Havířová z Gymnázia Elgartova v Brně, je jedním z aktivních pedagogů, kteří se zapojili do výuky programování zábavnou formou s micro:bitem. Barbora se s námi rozdělila o své zkušenosti z výuky micro:bitu a nabídla sdílení materiálů, které si připravuje na své hodiny jako pomoc začínajícím pedagogům a vedoucím kroužků.

Příklady a odkazy na výukové materiály naleznete na stránce ZDE.

Scroll to Top