Pilotní projekt micro:bit v Lanškrouně spuštěn !

Děti 7.tříd ZŠ, sekundy gymnázia a 1.třídy SOŠ/SOU Elektrotechnické v Lanškrouně se mohou ještě v tomto školním roce těšit na zábavu z programování microbitu. Ve čtvrtek 11.5.2017 obdržely od nadačního fondu micro:la všechny lanškrounské základní školy, víceleté gymnázium a SOŠ/SOU elektrotechnické polovinu z požadovaných microbitů. Tím může začít první test plošné výuky programování micro:bitu v rámci technického vzdělávání dětí.

Na základě požadavků lanškrounských škol na mikropočítač micro:bit nadační fond micro:la oslovil místní firmy a město Lanškroun s žádostí o podporu. Menší firmy s menšími příspěvky reagovali rychle, u větších firem a organizací trvá schvalovací postup trochu déle.

Nicméně čas rychle běží a do konce školního roku nezbývá mnoho času. Bylo by škoda promarnit šanci na pilotní projekt a získání zkušeností s předáním micro:bit dětem ještě v letošním školním roce. Správní rada nadačního fondu micro:la tedy rozhodla, že fond poskytne alespoň polovinu potřebného množství micro:bitů od dosavadních dárců. Každá škola v Lanškrouně tak pro své žáky získala polovinu z požadovaných microbitů. Do konce května by měli dorazit slíbené prostředky od větších sponzorů a bude také zasedat rada města, kde jak doufáme bude tento projekt podpořen tj. na konci května/počátkem června by nadační fond mohl dodat školám zbývající počet microbitů.

Na základě zkušeností a diskusí s pedagogy byla zpracována doporučená metodika, viz níže (také publikovaná v sekci pro školy) pro představení a začátek práce s microbitem ve školách. Způsob práce s dětmi zůstane na rozhodnutí dané školy, nicméně na rozdíl od V.Británie, kde micro:bit získali všichni žáci 7.tříd bez rozdílu, doporučujeme, aby žáci museli prokázat zájem a po ukončení základního kurzu splnili nějaké samostatné zadání. Teprve potom si micro:bit mohou ponechat.

Na konci září/začátkem října plánujeme se opět sejít se všemi lanškrounskými školami, podělit se o zkušenosti se zapojením micro:bitu a práce s dětmi. Po té doladíme metodiku a doporučení pro vzdělávání s micro:bitem v ČR pro další školní rok.

Doporučená metodika – pro školy – (cílová skupina 7.třída/sekunda případně 1. ročník SŠ)

  • v první fázi, může být výhodnější pracovat s microbity ve dvojicích ve škole, děti mohou pracovat i na úkolech samostatně doma pomocí simulátoru a ve škole si program nahrát na živo do microbitu. Také se budou více těšit až budou moci získat micro:bit samostatně (když budou mít zájem)
  • koordinátor-učitel by s dětmi měl projít seznámení s micro:bitem a alespoň část aplikačních lekcí dle časových možností osnov a akcí školy (na webu micro:la je dnes již 10+10 lekcí základního kurzu, který je napsán srozumitelnou formou i pro děti)
  • bylo by dobré projít alespoň 5 prvních lekcí podrobněji a zbytek do 10té lekce mohou děti nastudovat samostatně a “pouze” prokázat výsledek
  • koordinátor zváží zadání samostatného úkolu jako výstupní test – kdo splní, může si micro:bit nechat, ostatní bez zájmu microbit po té vrátí škole.
  • rozhodnutí o věnování micro:bitu zůstává na učiteli dle pravidel, které budou dětem dopředu známy. Pozn.: dle dosavadních zkušeností očekáváme, že to bude tak čtvrtina dětí … uvidíme.
  • vrácené micro:bity zůstávají škole k využití zájemcům z jiných ročníků, a do dalšího školního roku.

… tak a teď již hurá za zábavou s microbity

 

tým nadačního fondu micro:la

 

foto: D.Horská, ředitelka ZŠ Dobrovského v Lanškrouně, přebírá první část microbitů od T.Zedníčka, předsedy správní rady nadačního fondu micro:la

Scroll to Top