Pro Školy a Žadatele

"Škola již dávno není hlavním zdrojem informací pro mladou generaci, ta je získává rychle jedním kliknutím. Ovšem s takto získanými informacemi neumí zacházet, nedokáže posoudit jejich míru pravdivosti a ani je interpretovat. Je lehce ovlivnitelná. Role učitele se postupně mění ze zvěstovatele v testera informací, což si ale mnozí odmítají byť jen připustit. Přitom role kantora, který toto přijme za své, bude významnější, než tomu bylo u klasické frontální výuky. Tu totiž může obstarat kdejaký robot.

Rád bych nabídl skvělé řešení, ale nemám je. Může pomoci pouze systematická práce s řediteli škol, učiteli a rodiči studentů. A cílená snaha o pochopení, jak navázat interakci s mladou generací, která již myslí a komunikuje jinak než ta předchozí. Nebojovat o jejich přízeň s moderními technologiemi, ale využít je pro jejich získání. Jejich vhodné využití nám může ušetřit čas, který půjde věnovat vyučování takzvaných měkkých dovedností, které jsou pro život velmi potřebné, ale na školách zatím nepříliš akcentované. K tomu je třeba zvýšit prestiž a ohodnocení pedagogické práce a přitáhnout k ní lidi, kteří dokážou mladé motivovat a změnit zakonzervovaný způsob myšlení ve školství."

Radko Sáblík ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, MF DNES 30 Nov 2017 celý příspěvek "Robot může učit, kantora však zcela nahradit nedokáže" lze přečíst zde.

Jaké jsou přínosy výuky s BBC micro:bit ?

Dle zprávy publikované v červenci 2017 nadací micro:bit Foundation se po prvním roce zavedení micro:bitů ve Velké Británii změnil přístup mezi studenty a učiteli k programování a ICT. Vycházející studenti (mají jiný vzdělávací systém, takže tam jdou na pokračující studium ve 12-13 letech), kteří používali micro:bit, odpovídali takto:

 • 90% souhlasí, že BBC micro:bit jim pomohl zjistit, že programovat může skutečně každý
 • 88% souhlasí, že BBC micro:bit jim pomohl zjistit, že programování není tak těžké, jak si dříve mysleli,
 • 45% říká, že si definitivně vybralo ICT jako své budoucí povolání (je to 36% zlepšení oproti tomu, když micro:bit nepoužívali). U děvčat to bylo dokonce ještě markantnější a to číslo vzrostlo z 23% na 39%, tzn nárůst tam byl 70%.

A učitelé dopadli takto:

 • 75% učitelů chce používat micro:bit v průběhu 2. pololetí
 • 85% souhlasí s tím, že BBC micro:bit udělal ICT více zábavné pro jejich studenty
 • 80% souhlasí s tím, že pomohl studentům zjistit, že programování není tak těžké, jak si mysleli,
 • 50% říká, že se cítí být lepšími učiteli, ačkoliv říkají, že si nejsou moc jistí ve výuce programování.

Celou zprávu si můžete přečíst v angličtině na: http://microbit.org/en/2017-07-07-bbc-stats/

JAK ZÍSKAT BBC micro:bit OD NADAČNÍHO FONDU micro:la?

Základní školy a víceletá gymnázia mohou prostřednictvím on-line formuláře, kliknutím na odkaz níže, požádat Nadační fond micro:la o poskytnutí 10ti mikro počítačů BBC micro:bit zdarma pro své žáky. Cílovou skupinou jsou žáci 7 tříd (kolem 11-12 let věku). Požádat mohou ale rovněž i střední školy, zájmové kroužky informatiky, robotiky apod. jejichž žádost bude individuálně posouzena. Žádosti budou posuzovány postupně tak, jak byly podány.

Nadační fond micro:la se snaží zajistit dostatek sponzorských prostředků od firem a organizací k podpoře co největšího počtu dětí ve školách. Nicméně buďte i Vy aktivní ve snaze získat sponzora pro Vaši školu/kroužek: Pokud si žadatel zabezpečí financování v partnerství s nějakou firmou, zřizovatelem či jinou organizací, bude tento požadavek vyřešen přednostně, pak je možné si domluvit s danou organizací i dárcovství většího počtu micro:bitů a řešit darovací smlouvu prostřednictvím Nadačního fondu micro:la. Firmy a organizace mohou sponzorovat děti plošně v celé ČR, v kraji, okrese nebo i v konkrétním městě, kontaktní formulář pro dárce je k dispozici zde. Nadační fond bude přání firem respektovat.

Partnerem fondu a požádat o poskytnutí většího počtu BBC microbit pro více ZŠ může i kraj, město nebo obec, přičemž platí stejná pravidla, tj. žádosti se vyřizují podle datum podání a projekty se zajištěným financováním mají přednost.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně, vždy se zřetelem na takové řešení, které nejlépe zaručí prospěšnost pro co nejvíce dětí.

Zažádat si můžete pomocí kontaktního formuláře kliknutím na odkaz níže:

Doporučená metodika předání micro:bit dětem a práce s dětmi

Dle našich zkušeností a konzultací s učiteli doporučujeme, na rozdíl od nadace micro:bit ve V.Británii, která rozdala micro:bit všem dětem 7.tříd ve V.Británii, věnovat micro:bit těm dětem, které o micro:bit projeví skutečný zájem a splní určité zadání - splnitelný úkol, aby micro:bit získaly. Níže je doporučená metodika. Metodiku jsme ověřili na konci školního roku 2016/2017 v pilotním projektu v Lanškrouně.

Doporučená metodika pro žáky 7 tříd, sekundy případně 1.ročníku SŠ:

 • v první fázi (např.prvních deset lekcí), doporučujeme zvážit práci s microbity ve dvojicích ve škole, děti mohou pracovat i na úkolech samostatně doma pomocí simulátoru (je součástí základního software) a ve škole si program nahrát a vyzkoušet na živo s microbitem.
 • koordinátor-učitel by s dětmi měl projít seznámení s micro:bitem a alespoň část aplikačních lekcí dle časových možností osnov a akcí konkrétní školy (na webu micro:la je 10+10 lekcí základního kurzu, který je napsán srozumitelnou formou pro děti a mohou projít kurzem zcela samostatně)
 • bylo by dobré projít alespoň 10 prvních lekcí společně podrobněji pod vedením učitele a další lekce mohou děti nastudovat samostatně a "pouze" prokázat výsledek
 • koordinátor zváží zadání samostatného úkolu jako "výstupní test" - kdo splní, může si micro:bit nechat, ostatní bez projevení zájmu microbit po té vrátí škole.
 • rozhodnutí o věnování micro:bitu zůstává na učiteli dle pravidel, které budou dětem dopředu známy. Ze zkušenosti s pilotním projektem v Lanškrouně byl micro:bit ponechán cca 15-30% dětí.
 • vrácené micro:bity zůstávají škole k využití zájemcům z jiných ročníků, a do dalšího školního roku.
 • v dalším školním roce se začíná výukou pro nové 7.třídy, studenti 8.tříd, kteří se v minulém roce s micro:bitem seznámili mohou pokračovat v programování a robotice v rámci kroužků. Zájem dětí o pokračování s micro:bitem byl na lanškrounských školách tak velký, že se většina ZŠ škol rozhodla založit nové kroužky programování a robotiky, pokud je dosud nenabízely. 

Výuka s Barborou

Barbora Havířová z Gymnázia Elgartova v Brně, je jedním z aktivních pedagogů, kteří se zapojili do výuky programování zábavnou formou s micro:bitem. Barbora se s námi rozdělila o své zkušenosti z výuky micro:bitu a nabídla sdílení materiálů, které si připravuje na své hodiny jako pomoc začínajícím pedagogům a vedoucím kroužků.

Příklady a odkazy na výukové materiály naleznete na stránce ZDE.

Bezpečnostní Pokyny

Dříve než začnete s dětmi pracovat s micro:bitem, seznamte se prosím s bezpečnostními pokyny !

Seznam Žadatelů

Žadatel Název školy / subjektu Webová stránka Město Okres Kraj Třída / kroužek Věk žáků Počet kusů Datum Stav žádosti
víceleté Gymnázium Gymnázium J. V. Jirsíka http://www.gjvj.cz Č.Budějovice Č.Budějovice Jihočeský kroužek IVT 10-13 10 16.11.2017 hledání sponsora
Odborný kroužek DDM Rozmarýn http://technickyklub.cz Litoměřice Litoměřice Ústecký kroužek elektrotechniky a robotiky 11 - 12 10 20.11.2017 hledání sponsora
víceleté Gymnázium Gymnázium, Voděradská http://gymvod.cz Praha Praha 10 Hl.město Praha septima 17 15 9.12.2017 hledání sponsora
víceleté Gymnázium Gymnázium a SOŠ http://www.gasos-ro.cz Rokycany Rokycany Plzeňský kvarta 14 10 9.12.2017 hledání sponsora
Základní škola Základní škola Šenov http://zs-senov.cz Šenov Ostrava-Město Moravskoslezský 7.třída, kroužek robotiky 12-13 10 16.12.2017 hledání sponsora
Základní škola Základní škola Ak. Heyrovského http://www.12zscv.cz Chomutov Chomutov Ústecký 7.třída 11-12 10 17.12.2017 hledání sponsora
Základní škola ZŠ Rokytnice v Orlických horách http://zs.rokytnice.cz Rokytnice v Orlických horách Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký 7-9.třída 13-14 10 29.1.2018 hledání sponsora
Střední škola SŠ informatiky a spojů a SOU Kolín http://www.soskolin.cz Kolín Kolín Středočeský kroužek 14-15 10 5.3.2018 hledání sponsora
Základní škola 3. ZŠ Rakovník http://3zsrako.cz Rakovník Rakovník Středočeský 7.třída 11-12 7 21.3.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ a MŠ Bystřice http://zs-bystrice.cz Bystřice Frýdek-Místek Moravskoslezský 7.třída 13 10 23.3.2018 hledání sponsora
Střední škola VOŠ a SPŠ http://spszr.cz Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Vysočina 1. elektrotechnika 16 10 24.3.2018 hledání sponsora
víceleté Gymnázium Dvořákovi Gymnázium a SOSE http://www.dgkralupy.cz Kralupy nad Vltavou Mělník Středočeský tercie 13 10 28.3.2018 hledání sponsora
Střední škola SPŠ a SOU Pelhřimov http://www.spssou-pe.cz/ Pelhřimov Pelhřimov Vysočina elektrotechnika 15 10 29.3.2018 hledání sponsora
Odborný kroužek Programování hrou https://www.programovanihrou.cz/ Lázně Toušeň Praha-Východ Středočeský kroužek programování 9-16 10 23.4.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ Trutnov Komenského http://www.zskomtu.czhttp://www.zskomtu.cz Trutnov Trutnov Královéhradecký kroužek programování 11 10 25.4.2018 hledání sponsora
víceleté Gymnázium Gymnázium, Hranice http://gymnaziumhranice.cz Hranice Přerov Olomoucký informatika 12 10 10.5.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ a MŠ Ludgeřovice http://www.zsludgerovice.cz Ludgeřovice Opava Moravskoslezský 3-5.třída 8-12 20 22.5.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ Čechtice http://zs.cechtice.cz Čechtice Benešov Středočeský 6.třída 12 15 22.5.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ T.G.Masaryka Štětí Štětí Litoměřice Ústecký 6. a 7.třída 11-13 15 25.5.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ Vyškov Purkyňova http://www3.zspurkynova.vyskov.cz Vyškov Vyškov Jihomoravský 6-9.třída, kroužek robotiky 10-16 10 8.6.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina http://zshrabina.cz Český Těšín Karviná Moravskoslezský kroužek programování 10-13 10 12.6.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ, Brno, Holzova http://zsholzova.cz Brno Brno Jihomoravský 6 třída 11-12 10 14.6.2018 hledání sponsora
Základní škola ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova http://www.zsnedvedova.cz Olomouc Olomouc Olomoucký 6 třída 11-12 10 15.6.2018 hledání sponsora