Nadační fond micro:la u kulatého stolu se zástupcí ZŠ v Lanškrouně

Na úterý 4. dubna zorganizovala správní rada nadačního fondu MicroLa setkání u kulatého stolu se starostou města Lanškroun Mgr. Radimem Vetchým, zástupci lanškrounských základních škol a gymnázia.
Cílem schůzky bylo seznámit školy s koncepcí projektu BBC micro:bit, zmapovat potřebné počty kusů do místních škol, projednat nejlepší způsob předání mikropočítačů žákům a vtáhnout školy do příprav celé akce. Výstupem společné práce bude mimo jiné konkrétní metodika a praktická doporučení, které si každá škola upraví dle svých vlastních podmínek a potřeb.

K projektu se všechny přítomné školy přihlásily, jen pro Lanškroun tedy bude v letošním školním roce potřeba zajistit cca 170 kusů micro:bit. To znamená zajistit prostředky ve výši přes 100 000 Kč. V tomto pilotním projektu budeme průběžně sledovat zpětnou vazbu škol i dětí a na konci září se opět sejdeme. Vyhodnotíme získané zkušenosti a poradíme se o dalším postupu v novém školním roce.
Děkujeme panu starostovi i zástupcům škol za příjemné setkání a jejich pozitivní přístup k projektu micro:bit!

Scroll to Top