Vyhlášení 1.ročníku soutěže MICROTELA pro žáky z Lanškrounska

zdroj: město Lanškroun, Nadační fond micro:la

Město Lanškroun ve spolupráci se Společenstvím firem Lanškrounska a Nadačním fondem micro:la vyhlašuje 1. ročník vědeckotechnické soutěže pro žáky základních škol Lanškrounska – MICROTELA.

Cílem soutěže je podněcovat co nejvíce mladších žáků k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat široké veřejnosti, napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na soutěžích.

Propozice soutěže vychází ze zkušeností z rozvoje uvedených aktivit v České republice, především ze soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, kterou organizuje Asociace pro vědu a výzkum AMAVET, z. s.

Soutěžní kategorie:

1. Kategorie micro:bit I (1. stupeň)

Účastníci kategorie micro:bit I navštěvují v době konání soutěže 1. – 5. třídu.

Soutěž o dvou disciplínách pro týmy 3 – 5 dětí. 1. disciplína je zcela otevřená (prezentace vlastního projektu s micro:bit, porota bude hodnotit nápaditost, tvořivost, originalitu a spolupráci v týmu) a 2. disciplína je zadání úkolu na místě vycházející z lekcí A1 – A20 a B1 – B20 (www.microla.cz).

2. Kategorie micro:bit II (2. stupeň)

Účastníci kategorie micro:bit II navštěvují v době konání soutěže 6. – 9. třídu.

Soutěž o dvou disciplínách pro týmy 3 – 5 dětí. 1. disciplína je zcela otevřená (prezentace vlastního projektu s micro:bit, , porota bude hodnotit nápaditost, tvořivost, originalitu a spolupráci v týmu) a 2. disciplína je zadání úkolu na místě vycházející z lekcí A1 – A20 a B1 – B20 (www.microla.cz).

3. Kategorie projekty (1. stupeň)

Účastníci kategorie projekty navštěvují v době konání soutěže 1. – 5. třídu.

V kategorii projekty jsou vyhlášena téma:

• 100 let v životě Lanškrounska a jeho obyvatel,

• 50. ročník Lanškrounské kopy.

Jednotlivec nebo tým přihlašuje projekt, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

4. Kategorie Fischertechnik (1. stupeň)

Účastníci kategorie Fischertechnik navštěvují v době konání soutěže 1. – 5. třídu.

Disciplína projektant – žáci na základě zadaného úkolu sestaví model daného zařízení.


Přihláška do soutěže

Přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv na sekretariát města Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun nejpozději do 16.04.2018. Formulář přihlášky je přiložen v PDF souboru nebo je možné přihlášku získat na sekretariátu města Lanškroun.

V přihlášce je nutné uvést informace o autorovi a projektu. Povinnou součástí přihlášky je abstrakt, jehož formulář je rovněž přiložen v PDF souboru.

Přijetí do soutěže

Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, obdrží po zaslání přihlášky pozvánku. Soutěž se koná dne 10.05.2018 v Lanškrouně (sál lanškrounského zámku).

Propozice soutěže, metodický pokyn a přihláška do soutěže jsou k dispozici v níže přiložených PDF souborech.

Odkazy
Scroll to Top