Aplikace A9 Dokončujeme základy

V této lekci si dokončíme základy programování. Podíváme se na ovládání jednotlivých LED diod na Micro:bitu. V lekci A7 jsme se naučili rozsvěcovat jednotlivou LED diodu. Protože si určitě budete chtít vytvořit vlastní hru – program, tak bude třeba se naučit s těmito diodami pracovat.

Pro práci s diodami máme následující bloky :

  • PLOT x,y            rozsvěcuje LED diodu na souřadnicích x, y  (x- sloupec, y – řádek)
  • UNPLOT x,y      zháší LED diodu
  • TOGGLE x,y      mění stav ze svítí na nesvítí a obráceně
  • POINT x, y         vrací logickou hodnotu FALSE (nesvítí)  nebo TRUE (svítí)

Zkusíme si naprogramovat pohyb kurzoru na spodním řádku displeje (Y = 4).  Tlačítkem „A“ budeme pohybovat kurzorem zprava do leva, tlačítkem „B“ budeme pohybovat kurzorem zleva do prava. Krajní poloha je ve sloupci X = 0 a X = 4. Počáteční poloha kurzoru je uprostřed „X = 2“.

Než se pustíme do programování, je třeba si dobře rozmyslet, jak budete postupovat.

a) Do bloku „on start“ nastavíme hodnotu souřadnice (proměnné „X“) na 2 (střed).

    Zobrazíme kurzor.

b) Událost stisku tlačítka „A“ nebo „B“ budeme zachytávat v blocích „on button A“ a „on button B“.

c) Událost „on button A“ otestuje hodnotu v proměnné „X“.

     Pokud je hodnota v „X“ > 0, pak :

                 –  zhasne kurzor v pozici „X“

                 –  přičte -1 do proměnné „X“ (posune kurzor o jedno místo do leva).

                 – rozsvítí kurzor v pozici „X“

d) Událost „on button B“ bude opačně než předchozí. Zkuste promyslet sami.

Program bude vypadat následovně :

Zkusíme doplnit program tak, aby LED dioda v pozici (0,0) (levý horní roh) blikala.

Tentokrát k tomu použijeme blok toggle, který mění rozvícení LED diody. Blok dáme do bloku „forever“ a nastavíme cyklus blikání blokem „pause“.

Úkoly pro tuto lekci :

– vytvořte blikající maják (dvě LED diody vedle sebe). Když pravá svítí, levá je vypnutá a naopak. Čas mezi přepnutím 300ms.

Nápověda : Použijte bloky TOGGLE pro každou LED diodu a třetí blok bude PAUSE. Na začátek v bloku ON START jednu LED diodu rozsviťte a druhou zhasněte.

Scroll to Top