Aplikace A1 Ahoj Světe !

V tomto aplikačním příkladu bychom měli vytvořit první program s rozsvícením textu na Vašem micro:bit a naučit se používat webovou aplikaci Microsoft Block Editor.

název: Ahoj Světe !
kategorie: A začátečníci
ref.číslo: A1
projekt: prvních 10 dní s microbitem, lekce 1
verze: 01, 2017-02-28
autor: Ivo Obr, Lanškroun


Tato lekce byla napsána pro Microsoft Block Editor. Ten už byl bohužel stažen ze stránek microbit.org. Proto si můžete spustit tento editor na následující adrese :
Microsoft MakeCode for micro:bit (microbit.org)

V této lekci bychom měli vytvořit první program a naučit se používat webovou aplikaci Microsoft Block Editor. Ten je založený na používání grafických bloků. Poskytuje úvod do základů programování pomocí “drag and drop” bloků, které do sebe zapadají a reprezentují příkazy, které má počítač vykonat. Editor spustíte kliknutím na Microsoft MakeCode for micro:bit (microbit.org) nebo si do adresního řádku prohlížeče tuto adresu okopírujte.

Microsoft Block Editor  je výborný tím, že vám umožní zkoušet i jednoduché programy, aniž by jste museli mít připojenou svoji destičku Micro:bit k PC. Editor obsahuje v pravé části obrázek mikropočítače, který bude váš program vykonávat. To nám pro úvodní lekce bude stačit, pokud však chceme pracovat s vstupy a výstupy na mikropočítači, je nezbytné si Micro:bit připojit. K připojení vašeho Micro:bit k PC použijte originální krátký USB kabel, s delším kabelem by nemusel váš mikropočítač pracovat. Po připojení USB kabelu by se na vašem PC mělo vytvořit další zařízení stejně tak, jako když připojujete „flešku“. Micro:bit je napájen el. proudem přes USB kabel a nepotřebujete tedy připojovat napájecí kabel od baterií.

V každé slušné programátorské škole se začíná s vytvořením programu, který nám dá vědět na nějaké  výstupní zařízení zprávu „Hello, world!“. Protože můj mateřský jazyk je český, použiji zvolání „Ahoj světe!“. Tím se myslí, že na svět přišel náš první program, který takto všechny po narození zdraví. Tak do toho:

Do adresního řádku internetového prohlížeče vložíme odkaz uvedený v prvním odstavci lekce. V okně prohlížeče by se měl zobrazí následující obrázek :

Program, který vytvoříme si můžeme spustit na obrázku Micro:bit v pravé části okna a to pomocí ikony run. Pokud máme mikropočítač připojen  k PC, můžeme nahrát program do destičky pomocí ikony compile.

Našim úkolem bude dát na plochu okna grafický blok – příkaz, který vypíše na jeho displeji 5×5 bodů text “Ahoj světe!”.

V levém sloupci okna klikněte na “Basic” z nabídky vyberte blok označený “show string”. Myší tento blok přesuňte do bílé části středu okna. V překladu to znamená “ukaž řetěz”. Řetěz v tomto případě znamená řetězec – posloupnost – řadu znaků, v našem případě “Ahoj světe!”. Ale znaky, které jsou v bloku jsou “Hello!”.

Tak ho změníme, že kliknutím na text si vynutíme jeho editaci a upravíme na “Ahoj svete!”. Háček nad e tam není úmyslně, protože text lze vypisovat jen bez diakritiky. Text dokončíme stiskem klávesy ENTER. Náš první program je na světě by měl vypadat takto:

Nyní již můžeme program spustit a to kliknutím na ikonu run. Můžeme sledovat, jak se náš příkaz “show string” vykoná v Micro:bit.

Příkaz se provede a tím to vše skončí. Pokud chceme, aby se text opět vypsal, musíme opět kliknout na ikonu run.

Úkoly této lekce :

  • zkuste i jiný text než “Ahoj svete!”
  • zkuste text “0123456789”
  • vyzkoušejte celou abecedu

Pokud máme připojen Micro:bit k našemu PC, můžeme nyní program nahrát do mikropočítače. Klikneme na ikonu compile. Ikona se nám zatočí a otevře se okno prohlížeče, s žádostí o uložení staženého souboru.

Jednoduše klikneme na OK.

Otevře se nám další okno, na kterém by už mělo být vybráno zařízení s připojeným Micro:bit ( v našem příkladu E:) a možnost změnit jméno souboru. Nic zde měnit nemusíme a opět klikneme na Uložit.

Můžeme nyní pozorovat, že na destičce mikropočítače začne blikat LED dioda vedle USB konektoru (to se nahrává do mikropočítače náš program). Jakmile blikání ustane, hned destičku otočte, aby jste viděli probíhající text na displeji.

Text se vypíše, tím počítač příkaz vykonal a vše končí. Pokud chceme, aby se text znovu na displeji vypsal, neklikáme na ikonu compile v okně prohlížeče, ale stiskneme krátce na destičce mikropočítače tlačítko RESET. Protože program je už nahrán v paměti Micro:bit, spustí se znovu a znovu vykoná náš příkaz – vypsání textu.

Nyní si můžeme náš mikropočítač od PC odpojit (USB kabel) a připojit si napájení ze dvou baterií AAA. Text se vypíše, ale jen jednou. Program spustíme znovu stiskem tlačítka RESET.

V další lekci si ukážeme, jak to udělat, aby se text vypisoval stále dokola a nemuseli jsme použít tlačítko RESET.