Aplikace A1 Ahoj Světe !

V této lekci bychom měli vytvořit první program a naučit se používat webovou aplikaci JavaSript Block Editor. Ten je založený na používání grafických bloků.

Poskytuje úvod do základů programování pomocí “drag and drop” bloků, které do sebe zapadají a reprezentují příkazy, které má počítač vykonat. Prostředí pro programování  spustíte kliknutím na  https://www.microbit.org (stačí microbit.org) . V horní části uprostřed klikneme na Let`s Code. Dostaneme se do  vývojového prostředí, kde můžeme spustit buď blokový programový editor nebo editor programu MicroPython. U MakeCode Editoru použijeme oranžové tlačítko   Let`s Code a pokračujeme pro vytvoření nového programu fialovým tlačítkem New Project.

Block Editor  je výborný tím, že vám umožní zkoušet i jednoduché programy, aniž by jste museli mít připojenou svoji destičku Micro:bit k PC. Editor obsahuje  obrázek mikropočítače, který bude váš program vykonávat. To nám pro úvodní lekce bude stačit, pokud však chceme pracovat s vstupy a výstupy na mikropočítači, je nezbytné si Micro:bit připojit. K připojení vašeho Micro:bit k PC použijte originální krátký USB kabel, s delším kabelem by nemusel váš mikropočítač pracovat. Po připojení USB kabelu by se na vašem PC mělo vytvořit další zařízení stejně tak, jako když připojujete „flešku“. Micro:bit je napájen el. proudem přes USB kabel a nepotřebujete tedy připojovat napájecí kabel od baterií.

V každé slušné programátorské škole se začíná s vytvořením programu, který nám dá vědět na nějaké  výstupní zařízení zprávu „Hello, world!“. Protože můj mateřský jazyk je český, použiji zvolání „Ahoj světe!“. Tím se myslí, že na svět přišel náš první program, který takto všechny po narození zdraví. Tak do toho: Do adresního řádku internetového prohlížeče vložíme odkaz uvedený v prvním odstavci lekce. V okně prohlížeče by se měl zobrazí následující obrázek :

Program, který vytvoříme si můžeme spustit nebo zastavit tlačítky pod obrázkem Micro:bit v  levé části okna. Pokud máme mikropočítač připojen  k PC, můžeme nahrát program do destičky pomocí ikony Download.

Našim úkolem bude dát na plochu okna grafický blok – příkaz, který vypíše na jeho displeji 5×5 bodů text “Ahoj světe!”.

Na ploše máme připraveny dva bloky a to on start a forever.

V levém sloupci okna klikněte na “Basic” z nabídky vyberte blok označený “show string”. Myší tento blok přesuňte do kleští bloku on start (měl by tam zapadnout). V překladu to znamená “ukaž řetěz”. Řetěz v tomto případě znamená řetězec – posloupnost – řadu znaků, v našem případě “Ahoj světe!”. Ale znaky, které jsou v bloku jsou “Hello!”.

Tak ho změníme, že kliknutím na text si vynutíme jeho editaci a upravíme na “Ahoj svete!”. Háček nad e tam není úmyslně, protože text lze vypisovat jen bez diakritiky. Text dokončíme stiskem klávesy ENTER. Náš první program je na světě by měl vypadat takto:

Nyní již můžeme sledovat, jak se náš příkaz “show string” vykoná v Micro:bit.
Příkaz se provede a tím to vše skončí. Pokud chceme, aby se text opět vypsal, musíme opět kliknout na ikonu opakování pod obrázkem microbitu.
 
Úkoly této lekce :
– zkuste i jiný text než “Ahoj svete!”
– zkuste text “0123456789”
– vyzkoušejte celou abecedu

Pokud máme připojen Micro:bit k našemu PC, můžeme nyní program nahrát do mikropočítače:

Program, který budeme nahrávat do Micro:bitu si náš počítač bude stahovat ze serveru  a to úplně stejně, jako když stahujeme jiné dokumenty z internetu. Abychom stažení tohoto programu  provedli přímo do Micro:bitu a ne do složky „Stažené soubory“, tak je třeba mít nastaven prohlížeč  ve kterém pracujeme tak, aby se nás prohlížeč zeptal, kam stahovaný soubor uložit. Proto si nastavíme prohlížeč (Chrome, FireFox ….) v SETUP tak, aby se nás prohlížeč ptal.

Dále si zkontrolujeme, jestli po připojení destičky Micro:bitu se nám vytvořilo zařízení  s názvem MICROBIT a nějakým písmenem abecedy / MICROBIT (X:) /.

Nyní už můžeme kliknout v levém dolním rohu na tlačítko DOWNLOAD.

Otevře se nám další okno, na kterém by už mělo být vybráno zařízení s připojeným Micro:bit ( v našem příkladu E:) a možnost změnit jméno souboru. Nic zde měnit nemusíme a opět klikneme na Uložit.

Můžeme nyní pozorovat, že na destičce mikropočítače začne blikat LED dioda vedle USB konektoru (to se nahrává do mikropočítače náš program). Jakmile blikání ustane, končí nahrávání do programu do Micro:bitu. Na počítači se nám vytvoří další okno, které ukončíme stiskem tlačítka DONE.

Text, který jsme naprogramovali se vypíše na destičce, tím Micro:bit příkaz vykonal a vše končí. Pokud chceme, aby se text znovu na displeji vypsal, neklikáme na ikonu DOWNLOAD v okně prohlížeče, ale stiskneme krátce na destičce mikropočítače tlačítko RESET. Protože program je už nahrán v paměti Micro:bit, spustí se znovu a znovu vykoná náš příkaz – vypsání textu.

Nyní si můžeme náš mikropočítač od PC odpojit (USB kabel) a připojit si napájení ze dvou baterií AAA. Text se vypíše, ale jen jednou. Program spustíme znovu stiskem tlačítka RESET.

V další lekci si ukážeme, jak to udělat, aby se text vypisoval stále dokola a nemuseli jsme použít tlačítko RESET.

Scroll to Top