Aplikace A8 Ukládáme program

V této lekci se naučíme ukládat program a také si ho opět natáhnout do editoru.

název: Ukládáme program
kategorie: A začátečníci
ref.číslo: A8
projekt: prvních 10 dní s microbitem, lekce 8
verze: 01, 2017-03-17
autor: Ivo Obr, Lanškroun


Tato lekce byla napsána pro Microsoft Block Editor. Ten už byl bohužel stažen ze stránek microbit.org. Proto si můžete spustit tento editor na následující adrese :
https://www.microbit.co.uk/app/#create:xczaux
Zatím tam původní editor stále ještě funguje. Lze také lekce zpracovávat na JavaScrip Block Editoru, jsou tam malé odchylky, které ale nemusí být na závadu.

Až dokončíme lekci A10, nebudeme už psát tak jednoduché programy jako na začátku, ale budeme se pouštět do složitějších. Stane se nám, že program nenapíšeme za jeden den, také se budeme chtít k programu vrátit, abychom ho spustili nebo abychom ho dále vylepšili. Také program může zajímat naše kamarády a chtěli bychom ho poslat e-mailem. Bude třeba si program uložit a také si ho opět natáhnout do editoru. Abychom to měli na čem předvést, vytvoříme si program, u kterého si zopakujeme bloky “for”, to je cyklus s řídící proměnnou.

Program bude postupně zapínat LED diody, nejdříve nultou řadu, pak prvou až nakonec čtvrtou. V každé řadě bude diody zapínat nejdříve v nultém sloupci, pak v prvém až nakonec ve čtvrtém. Takže se podíváme, jak zapnout LED diody postupně v jedné řadě.

K zapínání diod použijeme blok “plot x y”. Souřadnice “x” jsou sloupce, souřadnice “y” jsou řádky. LED diody v nultém řádku budou mít y=0, takže použijeme 5x blok “plot x nula”, kde “x” budeme měnit od nuly do čtyř. Viz obrázek vpravo :

Takový kód nám zapne postupně LED diody v prvém řádku. Blok “pause” snad už nemusím vysvětlovat.

Pokud bychom chtěli diody zapnou například i v prvém řádku, museli bychom do “y|” dát hodnotu 1. Takže pokud chceme zapnout postupně všechny LED diody, zopakujeme 5x zapínání diod v jednom řádku postupně pro y=0, y=1 až y=4. Toto opakování zajistíme tím, že přidáme další blok “for”, do jehož kleští dáme “zapnutí diod v jednom řádku”. Řídící proměnnou z tohoto bloku “for” (řídící proměnná bude jiná než “i”, bude standardně “j”) použijeme pro číslování řádků.

Celý blok bude vypadat následovně :

No a to je vše. Ještě si to necháme opakovat stále dokola, to už víme jak na to, na začátku si nastavíme jas LED diod pro celý program. Pokud máte pomalejší připojení k Internetu, pak si čas v bloku “pause 100” dejte na hodnotu 300.

Celý program pak po doplnění ostatních bloků bude vypadat takto :

Zkuste jako další variantu programu, že se LED diody nebudou zapínat po řádcích ale po sloupcích.

Ukládání programů :

Program bychom chtěli uložit do našeho PC, například na náš pevný disk nebo na externí flash paměť (USB). Chtěli bychom se také k němu někdy vrátit nebo ho na “flešce” půjčit kamarádovi, respektive ho poslat emailem.

Pokud Vás toto programování baví a chcete v něm pokračovat, určitě si vyhraďte na Vašem zařízení samostatnou složku (např. MICROLA). V této složce si pak udělejte další podsložky (např. A, B, C …) dle pokročilosti programu, nebo Vámi jiný systém, pod kterým chcete si své programy uchovat. Já v tomto příkladu budu ukládat na lokální PC, zařízení “G:” se složkou “MICROLA”.

V blokovém editoru klikneme vpravo nahoře na ikonu “my scripts”. V novém okně si vybereme vpravo uprostřed oranžovou dlaždici “save” a klikneme na ni. Otevře se nám další okno, přes které si budeme stahovat program do PC. V jiných OS systémech, respektive v jiných prohlížečích už toto okno bude zřejmě jiné. Postupujte proto tak, jako když z Internetu stahujete nějaká data.

Program uložíme na zařízení G: do složky MICROLA, jméno programu změníme dle našeho systému pojmenovávání programů. Já volím “Lekce_A8”, příponu “.jsz” necháme původní. Na konec uděláme kontrolu, zda-li existuje soubor s tímto jménem a příponou ve složce. Pokud ANO, je vše v pořádku a program máme zapsán.

K programu se můžeme kdykoliv vrátit jeho natažením do webové aplikace. Postup je následovný :

V blokovém editoru opět klikneme vpravo nahoře na ikonu “my scripts”.  V levé části okna je v seznamu až na konci ikona “Import code” (je na posledním místě seznamu). Klikneme na ni a v novém okně klikneme na tlačítko “Procházet…”. Na zařízení G: vybereme složku “MICROLA” a z ním vybereme “Lekce_A8.jsz” .

Klikneme na “Otevřít” a následně na “IMPORT”. Kliknutím na IMPORT se program přenáší do Internetu na server, kde je blokový editor. Program je nahrán a nyní nám už zbývá jen kliknout na oranžovou dlaždici EDIT. Obrázek bloků je obnoven a můžeme pokračovat další prací.

Tento způsob ukládání programů není dogma, můžete si zvolit jiné postupy nebo jiná zařízení.

Úkoly pro tuto lekci :

  • opakujte uložení programu, nyní však již bez nápovědi
  • uložte si finální programy lekcí A6 a A7