Aplikace A17 Bezdrátová komunikace I.

V této lekci naše komunikační medium mezi micro:bity bude bezdrátové, použijeme rádiové vysílání na kmitočtu 2400MHz. Naučíme se úplné základy nastavení takové komunikace.

název: A17 Bezdrátová komunikace I
kategorie: A začátečníci
ref.číslo: A17
projekt: kurz micro:bit
verze: 01, 2017-07-11
autor: Ivo Obr, Lanškroun


Bezdrátové spojení micro:bitů je příjemné, neboť nemusíme používat žádné dráty. Pro spojení se používá elektromagnetického záření, které se šíří okolím micro:bitu. Protože intenzita tohoto záření rychle klesá se vzdáleností od micro:bitu, praktický použitelný dosah je kolem 12metrů. Intenzitu elektromagnetického vysílání si můžeme na začátku, ale během programu nastavit.

Náš příklad bude stejný jako v lekci A15, bude velmi jednoduchý, ale ukážeme si na něm rozdíly oproti drátovému spojení. Spojovacím mediem je prostor kolem micro:bitů a znamená to, že můžeme spojovat ne jen dva micro:bity (jako v lekci A15), ale micro:bitů více.

Je to opět příklad programu typu “Peer to Peer” (jeden program nahrajeme do obou nebo více micro:bitů). Co bude program dělat :

  1. Budeme naslouchat, zda-li nedostaneme nějaká data z jiného micro:bitu. Naše naslouchání zobrazíme uchem na displeji. Pokud nějaká data dostaneme, vypíšeme jejich obsah na displeji a budeme dále naslouchat.
  2. Když na destičce stiskneme tlačítko “A”, tak odešleme konkrétní data (text: FUNGUJE TO) do druhého nebo ostatních micro:bitů.

Budeme používat jen textové řetězce (texty), tím bude náš příklad velmi jednoduchý. Na začátku si nastavíme parametry přenosu. Intenzita našeho vysílání bude nastavena blokem “radio set transmit power”, kde číslo si nastavíme táhlem (na začátku je tam hodnota 7, což je maximální hodnota, kterou lze nastavit. Nula znamená, že se nevysílá). Nastavíme tuto hodnotu hned na začátku v kleštích bloku “on start”. Větší hodnota znamená větší dosah vysílání, ale také větší spotřebu energie, kterou je třeba dodat do micro:bitu.

Druhý blok “radio set group” nastavuje číslo skupiny micro:bitů, které chtějí spolu komunikovat. Představte si, že je škola, která má několik tříd. Žáci chtějí komunikovat mezi sebou jen v rámci jedné třídy, nikoliv žáci mezi sebou v různých třídách. Pokud mají micro:bity nastaveny,  stejné číslo, mohou spolu komunikovat. Je to vhodné například na výstavách nebo soutěžích, aby mezi sebou komunikovali micro:bity jen ty co mají, a ne všechny v sále. Takže v programu máme nastaveno (buď táhlem nebo přímo z klávesnice) hodnotu 24. Nejmenší číslo je nula, největší 255, celkem je tedy možno nastavit  256 různých skupin.

V kleštích “forever” je vše stejné jako v lekci A15. V kleštích události stisku tlačítka “A” je blok, který odešle (odvysílá) jednak číslo skupiny a také následně řetězec znaků “FUNGUJE TO!”.

Poslední blok na událost je přijetí textového řetězce do proměnné se jménem “receivedString” (můžete si zde vytvořit jinou proměnnou s jiným jménem). Pokud k této události dojde, microbit nejdříve zjistí, zda-li číslo skupiny je stejné jako skupina, kterou jsme si nastavili. Pokud tak není, micro:bit přijatá data zahodí. Pokud se skupiny shodují, pak přijatý řetězec dat se vloží do proměnné uvedené za slovem “received”, v našem případě do proměnné se jménem “receivedString”. V kleštích tohoto bloku je pak blok na vypsání obsahu proměnné na displej. To je vše.

Program nahrajeme do dvou nebo více micro:bitů a můžeme si to vyzkoušet. Stiskem tlačítka “A ” na jednom z nich se text vypíše na ostatních. Program si uložíme také do našeho PC pod jménem A17 (A17.hex).

Náměty :

  • Nastavujte si sílu vysílání a vyzkoušejte si dosah tohoto vysílání.
  • Vyzkoušejte si na třetím micro:bitu nastavit jiné číslo skupiny a vyzkoušejte komunikaci.
Scroll to Top