BBC micro:bit pomůže pacientům při rehabilitaci

To, že BBC micro:bit není jen hračkou, ale může se stát i užitečným pomocníkem při vývoji nové generace rehabilitačních přístrojů má za cíl spolupráce, na které se dne 10. července 2017 dohodli  zástupce Nadačního fondu micro:la pan T. Zedníček a ředitel Hamzovy léčebny v Luži – Košumberku V. Volejník.

Luže, 12. července 2017, Hamzova léčebna Luže-Košumberk, Nadační fond micro:la

Sensory pohybu, zrychlení, případně magnetismu, kterými je BBC micro:bit vybaven, mohou sloužit stejně dobře k zábavě dětí jako i k procvičení motoriky u pacientů s omezenou pohyblivostí. A to jak u dětí, tak i dospělých. Jednoduché programování, malé rozměry, vizuální komunikace a bezdrátové spojení s mobilem či počítačem jsou dalšími faktory, které právě z BBC micro:bit dělají skvělý nástroj k vývoji nové generace rehabilitačních přístrojů a pomůcek.

Využitím sensorů pohybu spolupracujících s počítači a řídícím softwarem při rehabilitaci se v naší léčebně zabýváme již řadu let. K dispozici jsou i klinické studie těchto systémů, které prokazatelně dokládají přínos pro pacienty. Tyto systémy přináší zkvalitnění monitorovací činnosti v průběhu cvičení, měřitelnost a co je podstatné, zvýšení motivace samotných pacientů. Jednoduché, dostupné a malé rehabilitační přístroje na bázi mikropočítačů jako je BBC micro:bit mají velkou šanci stát se významnými pomocníky v naší léčebně, ale třeba i při následné ambulantní péči v domácnosti“ poznamenal MUDr. Václav Volejník, CSc. ředitel Hamzovy léčebny Luže-Košumberk.

Otevíráme novou dimenzi možností BBC micro:bitu. Náš záměr však míří ještě dále, než podpořit „pouhý“ vývoj samotných rehabilitačních přístrojů. Návody na výrobu některých těchto zařízení bychom chtěli zveřejnit na našich webových stránkách, díky relativní jednoduchosti věříme, že je zvládnou i šikovní studenti na středních a základních školách. Pak je jen krůček k tomu, aby se sami studenti zajímali o spolupráci se speciálními školami a léčebnami v jejich blízkosti a nabídli jim pomoc při přípravě pomůcek „na míru“ pro potřebné. Emoční vazba a vědomí potřebnosti, která takto vnikne je tou nejlepší motivací pro studenty učit se novým věcem.“ dodal Ing.Tomáš Zedníček Ph.D. předseda správní rady Nadačního fondu micro:la

V průběhu jednání předal T. Zedníček za Nadační fond micro:la darem Hamzově léčebně pět mikropočítačů BBC micro:bit určených k vývoji rehabilitačních přístrojů na této platformě.

 

Úvodní obrázek: T. Zedníček (vlevo) předává BBC micro:bit řediteli Hamzovy léčebny p. V.Volejníkovi

tiskovou zprávu je možné stáhnout v pdf zde.

__________________________________________________________________________________

O Hamzově léčebně v Luže-Košumberku  http://www.hamzova-lecebna.cz

Hamzova léčebna v Luži-Košumberku je odborný rehabilitační ústav s více jak stoletou tradicí. Hamzova léčebna byla založena již v roce 1901 prof. MUDr. Františkem Hamzou jako první léčebný ústav pro tuberkulózní a skrofulózní děti ve střední Evropě. V roce 1962 byla léčba tuberkulózy v Luži ukončena a léčebna reprofilizována na zařízení pro rehabilitaci dětí s pohybovými vadami. Od roku 1992 se zde léčí i dospělí pacienti. S kapacitou 505 lůžek, umístěných v deseti pavilonech, se jedná se o největší rehabilitační zařízení svého druhu v České republice. Nedílnou součástí léčebny je nejen základní a mateřská škola, ale i moderní oddělení ortopedické protetiky. Hamzova léčebna je trvale reakreditované léčebné zařízení následné péče podle podmínek SAK v České republice.

__________________________________________________________________________________

O Nadačním fondu micro:la  http://www.microla.cz

Nadační fond micro:la, založený v březnu 2017, má za svůj hlavní cíl přivést k samostatné technické tvůrčí činnosti děti zejména na základních a středních školách a v odborných kroužcích. Jako prostředek si vybral kit BBC micro:bit, o jehož rozšíření a propagaci  v ČR se snaží. Mimo to připravuje hotové kurzy pro děti a učitele, které jsou zdarma dostupné na www stránkách. Nadační fond micro:la hledá sponzory, kteří by finančně podpořili myšlenku pořízení kitů do škol obecně, nebo i přímo adresně ve svém regionu. Současně navazuje kontakty s dalšími partnery, kteří by se v této oblasti také angažovali. Již dnes fond spolupracuje s pěti vysokými školami v ČR, a organizací British Council. S firmou Merkurtoys, Megarobot a další spolupracuje na vývoji dalších aplikací a podpoře šíření BBC micro:bit v ČR.

Scroll to Top