V rámci dne otevřených dveří představí ČVUT levný osciloskop pro střední školy k měření signálů micro:bitu

Při příležitosti Dne otevřených dveří ČVUT FEL se v pátek 1.12.2017 od 9.30 – 14.00  (na ČVUT – FEL, Technická 2, Praha 6) koná praktický seminář pro učitele gymnázií a středních škol na podporu laboratorní výuky fyziky, informatiky a elektroniky s ohledem na jejich zatraktivnění pro studenty, kteří by se pak více orientovali na přírodní vědy a měli pak zájem je studovat i na vysoké škole.

Na semináři bude prezentována výuková laboratorní sestava obsahující kit -mikropočítač BBC micro:bit a platformu LEO s kitem Nucleo F303RE.

Platforma LEO – (Little Embedded Oscilloscope) vznikla na katedře měření ČVUT – FEL. Motivací jejího vývoje byla snaha vytvořit pro školní laboratoře finančně nenáročnou náhradu čtyřkanálového digitálního osciloskopu, dvoukanálového funkčního generátoru (sinus, obdélník, trojhelník a volně definovaná funkce), voltmetru a zdroje nastavitelného napětí. (V přípravě s obzorem do konce roku je doplnění LEO funkcí univerzálního čítače do 72 MHz s možností měření frekvence, měření periody a časového intervalu dvou signálů s rozlišením až 6 ns a funkcí impulsního generároru).

Všechny funkce jsou realizovány programově, takže v základní funkci ke kitu Nucleo F303RE není  potřeba doplňovat další obvody. Stačí tedy jen nahrát program. Kit pro zobrazení využívá PC s nímž komunikuje prostřednictvím rozhraní USB. LEO může být jednoduše využit ve výuce fyziky. Doplněním jednoduchých optických snímačů (což bude prezentováno na semináři) lze realizovat funkce měření rychlosti pohybu, měření periody kmitání, ..

Panel_Osciloskop1_LEO.PNG

Vhodnost sestavy (BBC micro:bit a LEO) byla již ověřena na minulém semináři pro učitele konaném na  ČVUT – FEL v červnu 2017.

Učitelům absolvujícím celý seminář můžeme oba moduly (BBC micro:bit i LEO s NucleoF303RE) bezplatně poskytnout pro ověření jejich vhodnosti pro výuku na své domácí škole. Současně bude možno “stahovat” další nově připravované programové bloky a aplikace pro LEO ( jako např. čítač,..).

Kit Nucleo lze též využít jako samostaný mikropočítač a programovat v C/C++ s využitím on line IDE mbed,  tedy může být i samostatně využit při výuce programování.

více a registraci na seminář naleznete v článku ČVUT zde

 

Scroll to Top