V Lanškrouně se setkaly firmy, školy a město k podpoře technického vzdělávání

První listopadový den proběhlo pod radnicí města Lanškroun micro:bití setkání mezi firmami z Lanškrouna a školami společně s Nadačním fondem micro:la.
Akce proběhla symbolicky v nových reprezentačních prostorách města, věnovaných mnohaleté a úspěšné průmyslové tradici města. Téma bylo, jak jinak – technické vzdělávání ve městě a vyhodnocení dosavadní výuky na školách prostřednictvím micro:bitů, které na jaře sponzorovali společně město a místní firmy. Akci zaštítil starosta města Mgr. Radim Vetchý a předseda správní rady Nadačního fondu micro:la Tomáš Zedníček Ph.D.

Žáci základních škol předvedli zástupcům firem své funkční projekty micro:bity ovládaných modelů aut, jeřábů a robotických vozitek. Firmy tak viděly v praxi, jak pomáhají jejich sponzorské dary ve výuce, jakých výsledků  lze v technickém vzdělávání dosáhnout za pouhých několik měsíců a s čím hodlají mladí řešitelé soutěžit na připravovaných akcích.

“Na naší škole jsem pracovala s micro:bitem, v kurzu jsme si postavili a podle sebe vybarvili autíčko, které micro:bit ovládá. S micro:bitem se mi pak dařilo a od školy jsem ho získala domů a teď si s ním mohu dělat konečně co chci”, s nadšením prohlásila na setkání jedna z žákyň sedmé třídy ZŠ B.Smetany v Lanškrouně. Na dotaz zástupce firem zda jí to baví, přidala: “baví mně to moc, hrajeme si s ním doma i s taťkou, který mi pomáhá”.

Setkání pak pokračovalo diskusí nad dalšími kroky k podpoře technického vzdělávání dětí v Lanškrouně. Z diskusí bodově:

  • vyhodnocení dosavadních zkušeností: většina dětí je z projektu nadšená a práce s micro:bity je upřímně baví, cca 20-30% dětí se chce aktivně rozvíjet, těm byly micro:bity rozdány (po splnění určitého zadání) a mohli si je ponechat. 80% micro:bitů zůstává na škole pro další nové ročníky.
  • školy budou pokračovat ve výuce micro:bitu pro nové žáky v sedmých třídách/sekundě, žáci, kteří v minulém školním roce již pracovali s micro:bity mohou pokračovat na školách v kroužcích, bude otevřen kroužek na DDM i pro další zájemce.
  • město Lanškroun navrhne Radě města založení společného účtu pro technické vzdělávání ve městě. Na tento účet bude přispívat pravidelně město i místní firmy. Výdaje a potřeby budou diskutovány na jednáních u společného stolu mezi městem, firmami a školami.
  • každá ZŠ a víceleté Gymnázium získá do školy jednu 3D tiskárnu, to umožní další úroveň práce (nejen) s micro:bitem, zapojení více dětí a vznik multifunkčních týmů. Např. programátor, designér, výtvarník, konstruktér, montér atd. Což místní firmy uvítaly, jelikož to simuluje reálnou formu spolupráce na projektech v praxi.
  • požadavky na vybavení pro rok 17/18: doplnění stavu micro:bitu na školách pro nové sedmé ročníky (cca 5-10 microbitů na školu), příslušenství pro kroužky a DDM rozšiřující možnosti stavby dalších pokusů a perifirií: (inventor kit, řídící deska pro ovládání motorků, sada konektorů, nepájivé pole, DELTA stavebnice vozítka apod.) Celkové náklady za všechny školy budou ve výší cca 75tis Kč.

Pro Nadační fond micro:la je velkou odměnou vidět reálné výsledky spolupráce nadačního fondu, škol, města a firem, ale hlavně radost a tvořivost dětí. V dalším směru vývoje bychom chtěli založit spolupráci s místní speciální školou pro postižené děti, kde by nejšikovnější studenti lanškrounských škol mohli přímo na míru konstruovat micro:bitem řízené rehabilitační pomůcky pro postižené děti a také podpořit vzdělávání seniorů, kteří by byli ochotní se společně se svými vnoučky učit programování micro:bitu.

tým Nadačního fondu micro:la

Scroll to Top