Pracovní skupina pro polytechniku při MAS Region Haná rozšiřuje práci s microbitem

zdroj: Zpravodaj regionu Haná 01/2019 str.15

Ve Zpravodaji regionu Haná 01/2019 se na straně 15 můžeme dočíst jak BBC micro:bit skvěle “zahnízdil” v základních školách na Olomoucku díky aktivitám MAS Regionu Haná.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO POLYTECHNIKU PŘI MAS REGION HANÁ INTENZIVNĚ PRACUJE NA AKTIVITÁCH V OBLASTI POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY, URČENÝCH PRO ŽÁKY A PEDAGOGY V REGIONU

A na co se mohou těšit ?

Chystáme exkurze do výrobních závodů, abychom vzbudili u dětí zájem o strojírenské obory a techniku vůbec. Předjednané máme podniky Honeywell, Wanzl, Clear for you a jednat budeme s podnikem WEBA Olomouc.

Protože víme, že nestačí jen vidět, ale je třeba si věci odzkoušet, máme pro děti a učitele nachystané aktivity v podobě soutěží a workshopů, ve kterých bude hrát roli známá a stále populární stavebnice Merkur.

V oblasti elektroniky budou děti sestavovat jednoduchý elektronický obvod – astabilní multivibrátor s LED diodami (blikač) a zakoupeny už máme také populární mikropočítače Micro:bit, na kterých se děti naučí základy programování. Jed-ná se na našich školách o novinku, takže bude třeba věnovat pozornost i pedagogům, pro které připravujeme workshop, který bude zaměřen právě na metodiku práce s Micro:bitem.

Doufáme, že se nám podaří všechny plánované aktivity zrealizovat a že školy v regionu o ně projeví zájem. Polytechnická výchova byla mnoho let zanedbávaná a tak věříme, že všechny naše aktivity budou první krokem k nápravě a usnadní tak školám realizaci nově připravovaného rámcového vzdělávacího programu, který s polytechnickou výchovou počítá.

autor článku: Ladislav Havelka, vedoucí pracovní skupiny Polytechnika při MAS Region Haná

 

Scroll to Top