micro:la se připojila do DigiKoalice

Dle usnesení správní rady ze dne 30.5. se Nadační fond micro:la podpisem memoranda připojuje k DigiKoalici s cílem přispět zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR.

DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky.

  • DigiKoalice napomáhá konkrétními aktivitami rozvoji digitální gramotnosti občanů ČR a za tím účelem synergicky propojuje spolupracující organizace a jejich aktivity.
  • Pořádá panelové diskuze, kulaté stoly, workshopy a další společná setkání, kde vytváří prostor pro debaty a diskuze na vybraná témata.
  • Podporuje konference, semináře a kampaně na propagaci IT oborů a digitálních kompetencí.
  • Svou podporou a propagací zviditelňuje aktuální problematiku nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro digitální pracovní místa.
  • Vyvolává zájem a diskuzi v kruzích odborné i laické veřejnosti na téma zvyšující se poptávky po pracovnících na digitální pracovní místa

stránky DigiKoalice a memorandum naleznete zde

“Vstup do DigiKoalice je dalším z důležitých mezníků v činnosti Nadačního fondu micro:la směrem k propagaci technického vzdělávání pomocí micro:bit v ČR i jako příklad pro další země. Naším cílem je prohloubit spolupráci s dalšími podpobně smýšlejícími organizacemi, společnostmi a institucemi pro rozvoj dovedností nejen mladé generace v přicházejícím digitálním věku.” poznamenal Tomáš Zedníček, předseda správní rady micro:la

Scroll to Top