Lanškroun inspiruje v podpoře technického vzdělávání sousední město

V úterý 28. listopadu 2017 navštívil starosta města společně s předsedou Nadačního fondu micro:la Tomášem Zedníčkem, zástupkyní společnosti KOMFI spol. s r. o. Janou Slovákovou a žáky lanškrounských základních škol město Šumperk, aby prezentovali technické vzdělávání v Lanškrouně.

Po úvodním slově pana starosty představil předseda nadačního fondu mikropočítače BBC micro:bit, jejichž cílovou skupinou jsou žáci 7. tříd (děti ve věku 11 – 12 let). „Do lanškrounských škol byly rozdány dle požadavků ředitelů micro:bity, se kterými žáci celý rok pracovali v hodinách informatiky a technického vzdělávání, a byly jim zadávány různé úkoly a projekty. Nejtalentovanější žáci byli za svou práci odměněni tím, že si mohli micro:bit ponechat. Práce s micropočítači modelovala reálné zaměstnání a chod firem. Žáci pracovali v týmech a rozdělili si kompetence – designér, programátor atd.“, doplnil Tomáš Zedníček.

Nadační fond kooperuje se školami zaměřenými na technické vzdělávání po celé České republice. Mimo to ale spolupracuje i se základní školou speciální v Lanškrouně. Vizí pana Zedníčka je, že by talentování žáci mohli vymýšlet speciální pomůcky pro handicapované děti v souladu s jejich individuálními potřebami. Současně prezentoval svou představu spolupráce se seniory. „V regionu Lanškrounska je mnoho osob důchodového věku, které celý život pracovaly v oblasti techniky, a mohly by tak s odbornou znalostí vést volnočasové aktivity s tímto zaměřením. O robotické kroužky je na území Lanškrounska velký zájem a poptávku se snaží uspokojit i robotický kroužek při ZŠ Dobrovského a v Domě dětí a mládeže DAMIÁN“, uvedl Radim Vetchý.

celý článek najdete zde

Lanškroun inspiruje v podpoře technického vzdělávání sousední město

Scroll to Top