„Hračka“, která dokáže pobavit děti i řídit výrobní stroj

T.Zedníček, Nadační fond micro:la

To že s BBC micro:bit je skvělá zábava a pomáhá nám přijít na to jak využít možnosti moderní elektroniky to už víme. Ale řídit výrobní stroj, to je pro mnohé zatím nepředstavitelné. Vývojářům strojů v lanškrounském závodě firmy AVX na výrobu kondenzátorů se to povedlo. 

V roce 2017 vzniklo v Lanškrouně společenství firem, které podepsalo společnou deklaraci o podpoře lanškrounského školství. Jedním ze společných pilotních projektů je podpora technického vzdělávání prostřednictvím mikropočítače BBC microbit. K projektu se připojili všechny ZŠ ve městě včetně víceletého gymnázia, DDM, SOŠ-SOU a ZŠ speciální. Ze společného fondu firem a města dále získaly všechny ZŠ 3D tiskárnu a další příslušenství k podpoře tvořivosti u co největšího počtu dětí. První výsledky na sebe nenechali dlouho čekat a děti z místních ZŠ a Gymnázia, které se pro BBC micro:bit nadchly, se úspěšně umísťují v krajských a celostátních soutěžích.

„Podpora týmové práce a digitálních dovedností je to co považujeme za smysluplné“ shodli se zástupci devíti firem z Lanškrounska, kteří ukázali dětem, že i dospělí umí táhnout za jeden provaz.

BBC microbit, je jednoduchý mikropočítač postaven na platformě IoT procesorů, který je přizpůsoben tak aby jeho programování a funkce dokázali ovládat samostatně i děti ve věku 10-12 let. Na druhou stranu je možné ho programovat i v pokročilejších programovacích prostředích, stejně jako profesionální systémy využívané v automatizaci, automobilovém průmyslu, lékařské a nositelné elektronice apod.

Jednou z aktivních firem Společenství firem Lanškrounska je i firma AVX Lanškroun vyrábějící elektronické součástky, která patří mezi přední výrobce tantalových kondenzátorů a největším zaměstnavatelům v Lanškrouně.

V AVX, která dlouhodobě podporuje technické vzdělávání v regionu, se rozhodli, že představí své výrobky dětem prostřednictvím právě BBC micro:bit, které děti znají ze svých škol. Úsek technického vývoje strojů AVX vyvinul jednoduchý stroj řízený BBC micro:bit schopný měřit a testovat AVX tantalové kondenzátory.

Smyslem projektu je jednak představit dětem výrobky AVX srozumitelnější formou, než by byla formální firemní prezentace, ale také ukázat, že mikropočítač BBC micro:bit není jen zábavnou hračkou k výuce, ale plnohodnotným procesorem schopný řídit i průmyslový stroj.  Jedná se tedy o názornou demonstraci toho, že to co se děti s BBC micro:bitem naučí, najde uplatnění i pro budoucí programátory a konstruktéry.

„Původně jsme chtěli ukázat, že si ještě také umíme hrát a baví nás to, vždyť každý konstruktér zůstává i trochu hravým dítětem“ říká Miroslav Vychyta, vedoucí oddělení technického vývoje strojů v AVX

„Zkušenost z realizace původní myšlenky podpory dětí, však nakonec překvapila i nás samé. Pokud se někdo na začátku na BBC micro:bit díval trochu skrz prsty jako na hračku, tak nakonec jsme si kladli otázku, zda některé projekty jednoduchých jednoúčelových strojů pro výrobu, které jsme kvůli vysokým nákladům zahazovali, by šly velmi efektivně zrealizovat na platformě BBC microbit“ dodává Vychyta.

Zvládli by děti naprogramovat i průmyslový stroj prostřednictvím BBC micro:bit ?

„To je širší otázka, nejde totiž jen o samotné naprogramování, které by zvládli i děti, ale o vytvoření logického vývojového diagramu práce takovéhoto stroje. V realizaci potom i o zkušenosti strojařů a mechaniků z praxe, což by byl v současnosti oříšek i pro absolventa vysoké školy bez praxe. Je důležité děti vést jak k rozvoji individuálních dovedností, tak i spolupráce s týmem a jsem rád, že se nám to prostřednictvím Společenství firem Lanškrounska a BBC microbit v našem regionu daří.“ dodává Vychyta

Stroj na měření kondenzátorů si budou moct prohlédnout návštěvníci soutěže Microtela v Lanškrouně dne 10.5.2018 případně během dne otevřených dveří společnosti AVX dne 15.6.2018 v Lanškrouně.

 

 

Scroll to Top