Aplikace A6 Zapínáme a vypínáme světlo

V této lekci si zkusíme práci s tlačítky na micro:bit. Matice 5×5 LED diod bude pro nás LED svítilna a my si ukážeme, jak stiskem tlačítek budeme světlo zapínat a vypínat.

Tlačítko „A” na Micro:bit bude pro nás zapínací tlačítko, tlačítko „B” bude vypínací. LED diody na displeji rozsvítíme pomocí známého bloku „show leds”, kde zaškrtneme všechny LEDky, zhasínání můžeme provést pomocí bloku „clear screen”.

Nejdříve si popíšeme slovně, co má mikropočítač vykonat a pak si sestavíme program.

  1. Na začátku zhasneme displej a nastavíme si jas LED diod který budou mít po jejich rozsvícení.
  2. Budeme opakovaně zjišťovat, zda-li byla tlačítka stisknutá a to následovně :
    • když stiskneme tlačítko „A”, tak necháme provést blok „show leds”.
    • když stiskneme tlačítko „B”, tak necháme provést blok „clear screen”.

K naprogramování použijeme velmi jednoduchý postup, který nám umožňuje programovat – reagovat příkazem  na nějakou událost. Událostí je zde stisk tlačítka „A“  nebo tlačítka „B“. Existují ještě další události, které využijeme v následných lekcích a to například událost zatřesení Micro:bitem. Protože už jsme něco naprogramovali, mohu napsat program, kterému budete jistě rozumět. 

Událost stisku tlačítka „A“ najdeme v menu Input a to blok „On button A pressed“. Budeme potřebovat ještě blok „On button B  pressed“. Ten získáme lehce záměnou písmene „A“ za písmeno „B“.

Do kleští bloku „on start“ dáme blok pro intenzitu svítivosti LED diod na displeji. Blok najdeme v menu Led, když na tuto nabídku klikneme, objeví se nám pod ní nabídka … more, ve které už blok najdeme.

Všimněte si, že blok „forever“ zůstal prázdný. Náš program je velmi jednoduchý a reaguje pouze na události stisku tlačítek „A“ a „B“.

Úkoly pro tuto lekci :

  • zkuste vymyslet další způsoby, jak sestavit programem
  • zkuste funkce zaměnit tlačítek “A” a “B” – zkuste jiný způsob: LED diody rozsvítíme naplno už v bloku „on start“ a budeme jen zvyšovat nebo snižovat jas

Poznámka :

Tady můžete vidět příklad, že můžeme napsat program mnoha způsoby a výsledek pro nás bude stejný – správný. Programování je tvůrčí činnost a každý programátor má svůj „rukopis“ při psaní programů.

Scroll to Top