Aplikace A14 Začínáme s hudbou II

V dnešní lekci si ukážeme, jak si sami naprogramujeme vytvoření a přehrání jednoduché písničky.

název: A14 Začínáme s hudbou II
kategorie: A začátečníci
ref.číslo: A14
projekt: kurz micro:bit
verze: 01, 2017-06-25
autor: Ivo Obr, Lanškroun


Nejprve budeme potřebovat trochu teorie. Melodii zapisujeme pomocí not, které umístíme do notové osnovy sestavenou z pěti linek. Na začátku notové osnovy je klíč, který určuje, kam dle výšky tónu zapíšeme jednotlivé noty. Nejlépe je řazení not možno zobrazit na klávesovém nástroji, jako je klavír nebo klávesová harmonika. Viz následující obrázek.

Prvým symbolem na obrázku na notové osnově je houslový klíč, druhý symbol znamená, že každý takt je na čtyři doby, každý takt je v notové osnově oddělen svislou čarou. Délky not jsou vysvětleny na dalším obrázku vpravo :

Nota celá je na čtyři doby atd. Také může být pomlka, to je, že žádný tón nezní. Ty si vysvětlíme až v písničce.

 

Pokud si chcete prohloubit znalosti hudební teorie, pořiďte si učebnici hudební výchovy a tam získáte další vědomosti. My si v této lekci vystačíme s tím, co je na obrázcích a zkusíme si naprogramovat písničku, kterou přikládám v notovém zápisu a a to bez názvu. Určitě ji znáte a tak vás bude více bavit, až budeme postupně přidávat takt po taktu a zjišťovat, co je to za melodii.

Notový zápis :

Otevřeme si JavaScript blokový editor a můžeme se pustit do programu. Použijeme osvědčenou konstrukci, kterou jsme si vyzkoušely v lekci A13. 

Tady se blok “while” vykoná jen jednou. V kleštích tohoto bloku si písničku vytvoříme.

Podíváme-li se na notový zápis písničky, pak v prvním taktu jsou tři noty. Podíváme-li se na předchozí obrázek, tak jsou to dvě noty čtvrťové, každá na jednu dobu a jedna nota půlová na dvě doby. Prvé dvě noty jsou noty H a půlová nota je nota C. Každá nota bude mít svůj blok, který ji zahraje. Začneme první notou H.

 

 

Vložíme blok z nabídky MUSIC a to “play tone”.  Klikneme na přednastavenou hodnotu “Middle C” a otevře se nám klaviatura, ze které si vybereme tón H (viz úvodní obrázek). Zbývá nám ještě určit délku tónu která se nachází v tomto bloku za slovem “for”. Standardně je tam nastavena hodnota 1, což je jedna doba, tedy čtvrťová nota. (V České republice máme notu H, ale v USA je tato nota označena písmenem B – proto na obrázku je Middle B.)

Nyní už sami doplníme druhou a třetí dobu v prvém taktu (druhá nota je H na jednu dobu a třetí nota je C na dvě doby.

Viz další obrázek :

Tím máme prvý takt hotov a zkusíme si melodii přehrát. Klikneme na šipku v levé části okna PC a pokud Vám funguje zvuk na PC, melodie se přehraje. Klikneme tentokrát na čtvereček, který je místo šipky a spouštění programu zastavíme (aby nám to nehrálo při každé malé úpravě programu). Z prvého taktu ještě asi písničku nepoznáte, tak doplníme takt druhý :

Ten, kdo chodí do hudební školy by už melodii měl poznat. Stejným způsobem postupujeme takt po taktu a přidáváme jednotlivé tóny.

V osmém taktu však narazíme na pomlku, která je místo poslední čtvrťové noty. Pomlka je na jednu dobu (žádný tón nezní) a tak místo jedné noty (blok “play tone” vložíme pomlku na jednu dobu a to pomocí bloku “

 

Pomlka je také v posledním taktu. Pokud už nenásleduje jiná skladba nebo tu samou melodii nebudeme hned opakovat, tak tuto pomlku tam už nemusí ani dávat.

Tím jsme vyčerpali vše, co potřebujeme k sestavení programu pro zahrání písničky. Pokud jste postupovali pozorně, písnička je na světě a jistě ji všichni poznáte. Pokud by se tak náhodou nestalo, pak vezměte micro:bit a písničku někomu přehrajte.

Abychom nemuseli stále restartovat program pro přehrání melodie, upravte si program podle lekce A13 tak, aby se písnička hrála na stisk tlačítka “A”.

 

Scroll to Top