BBC micro:bit pilotní projekt v Lanškrouně

PILOTNÍ PROJEKT V LANŠKROUNĚ

Na jaře 2017 se Nadační fond microla představil v Lanškrouně zástupcům města, školám a místním firmám platformu microbit. U kulatého stolu byl návrh na podporu micro:bit jednoznačně přijat a dohodli jsme se spustit pilotní projekt BBC micro:bit v Lanškrouně. Za aktivní podpory města a místních firem se podařilo shromáždit dostatečné prostředky k rozdání BBC micro:bit pro 7.třídy Lanškrounských ZŠ, odborné kroužky informatiky a robotiky, sekundu víceletého gymnázia a první ročník SOŠ Elektrotechnické ještě ve školním roce 2016/2017. Na začátku května jsme rozdali první polovinu potřebných micro:bitů a na základě doporučené metodiky pak všechny školy začaly ve výuce používat micro:bit dle svých možností a uvážení. Na začátku června získaly školy zbylé micro:bity, které si úspěšné děti mohly po splnění zadání ponechat. Na podzim 2017 se sejdeme znovu se všemi školami, vyhodnotím zkušenosti a doplníme doporučenou metodiku práce s micro:bit pro školy a kroužky. 

Cíle pilotního projektu "Škola hrou s micro:bitem" v Lanškrouně

  • Motivace a zvýšení zájmu o techniku zábavnou formou
  • Zapojení dětí do multifunkčních týmů - např. design (3D tisk), manuální tvořivosti - stavebnice typu Merkur apod. Nemusí všichni vynikat v programování, cílem je dokázat že dohromady může každý přispět, získat respekt a podporu v tom v čem je dobrý - oborech výtvarných, estetických, zručností, či v pohybových aktivitách.
  • Aktivní práce s moderními technologiemi typu mobilní telefon, tablet apod.
  • Rozvoj logického myšlení a tvořivosti
  • Návaznost na globální komunitu micro:bit

PROČ v LANŠKROUNĚ ?

Lanškroun je příkladem jednoho z mnoha menších měst spjatých s určitou špičkovou technologií. Současný nedostatek techniků a odliv perspektivních mladých talentů do vývojových center velkých měst či do zahraničí představuje v současné době jedno z vážných omezení budoucího vývoje. Chceme podpořit mladou generaci ve městě, která by navázala a pokračovala v dosavadní tradici. Město, školy i místní podniky se sešly u kulatého stolu, aby ukázaly že dokážou táhnout za jeden provaz a pilotním projektem micro:bit, na kterém se shodly, být příkladem dětem i ostatním regionům.

Lanškroun je menším městem s desetitisíci obyvateli, které je po dlouhá desetiletí spjato s rozvojem elektrotechniky a elektronických součástek. V postupném vývoji v Lanškrouně a okolí vznikla řada firem s unikátními technologiemi v oblasti nejen elektronických součástek, ale i strojírenství, vstřikování plastů, atd. Omezení dalšího růstu je v současné době spjato zejména s kritickým nedostatkem techniků a lidí schopných přinášet nové inovace. Těžko se do regionu získávají odborníci pocházející z velkých měst a značná část studentů univerzit se již do svého rodiště nevrací. Největší šance na budoucí rozvoj je vytvořit podmínky a zaujmout technologickým sektorem mladou generaci, z nichž alespoň část v regionu zůstane, nebo se do regionu vrátí s novými vizemi a inovacemi. Těžko hledat vhodnější místo v ČR než právě Lanškroun na spuštění pilotního projektu BBC micro:bit.