Sponzoři a Partneři

Spolupracující Organizace, Generální Sponzoři a Partneři

Spolupracující Organizace

Spolupracující organizace, jsou subjekty, které zcela nebo částečně sdílí cíle Nadačního fondu micro:la směrem k vzdělávání dětí v České republice a mají zájem o vzájemnou spolupráci. Spolupracující organizaci, oblast a dobu trvání spolupráce navrhuje a schvaluje správní rada fondu.

Nadační fond micro:la je členem uskupení DigiKoalice zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR.

 

 

Nadační fond micro:la spolupracuje s Hamzovou léčebnou Luže-Košumberk na vývoji nových rehabilitačních přístrojů na platformě micro:bit. Cílem je připravit pomůcky pro pomoc dětským i dospělým pacientům. Návod na stavbu některých z nich pak bude uveřejněn na stránkách micro:la. Šikovní studenti ZŠ a SŠ pak sami mohou postavit s micro:bitem pomůcky, které mohou pomáhat postiženým v jejich okolí.   

 


Generální Sponzoři

Generálním sponzorem Nadačního fondu micro:la se může stát organizace nebo dárce, který věnuje na podporu vzdělávání dětem v celé ČR prostřednictvím BBC micro:bit částku větší než 99.999 Kč, nebo přispěje jinak, podstatnou měrou, k naplňování cílů Nadačního fondu micro:la (o čestném udělení statutu generálního sponzora rozhoduje správní rada). Generálním sponzorem se organizace nebo dárce stává na dobu 12ti měsíců od přijetí platby, podpisu smlouvy, nebo usnesení správní rady.

Výhody pro generální sponzory:

  • logo organizace umístěné na hlavní stránce Nadačního fondu micro:la
  • propagace loga organizace na všech veřejných vystoupeních fondu
  • vystavení certifikátu potvrzujícího podporu fondu
  • souhlas s referencí o podpoře fondu pro marketingové účely

Současní Generální Sponzoři

Čestný generální partner (2017):

    European Passive Components Institute (EPCI) www.passive-components.eu

    EPCI se sídlem v Lanškrouně se zabývá podporou pasivních součástek v ČR,Evropě i celosvětově.

EPCI inicioval a významně podpořil počáteční aktivity Nadačního fondu micro:la. EPCI podpořil vznik fondu financováním prvotních nákladů spojených se založením, propagací a distribucí BBC micro:bit v ČR.

 

Město Lanškroun https://www.lanskroun.eu/

 město Lanškroun společně s místními firmami financuje pilotní projekt zavedení micro:bit do lanškrounských škol včetně podpory příslušenství, 3D tisku apod.

 

Nadační fond Avast http://nadacnifond.avast.cz

projekt Nadačního fondu micro:la podporující micro:bit v ČR získal v září 2017 podporu od nadačního fondu Avast ve výši 100tis Kč, což pokrylo náklady na zakoupení a distribuci 180ks microbitů.

 

 


Partneři

Partnerem fondu se mohou stát další organizace, které se ve spolupráci s fondem micro:la zapojí do podpory BBC micro:bit v České republice. Partnery fondu, oblast a dobu trvání spolupráce navrhuje a schvaluje správní rada fondu.

  • vývoj periferních zařízení, nových aplikací a školení učitelů pro BBC micro:bit

 

 

 

 

  • analýza přínosů BBC micro:bit pro rozvoj počítačového myšlení a tvořivostižáků v primárním vzdělávání:

 

 

 

  • školení pro učitele a vývoj nových učebních pomůcek:

Soukromá Střední škola informatiky a ekonomie DELTA systematicky spolupracuje se společností Microsoft. Je oficiálním “Centre of Education, Partner in Learning” pro Pardubický kraj. Více než polovina učitelského sboru jsou “Microsoft Inovative Educator Experts”. Škola překládá a upravuje úlohy z portálu “Microsoft hacking STEM” do českého prostředí a především pro BBC micro:bit. Připravuje publikace zaměřené na BBCC micro:bit a STEM. Připravuje také návrh vlastní elektrotechnické stavebnice s BBC micro:bit včetně sborníku úloh pro výuku STEM předmětů za využití Micro:bitu na základních školách. Škola dlouhodobě, systematicky pracuje i na poli popularizace programování. Má akreditované vzdělávací programy pro DVPP zaměřené na programování a nově i BBC micro:bit. Pořádá popularizačně-naučné akce přímo na základních školách jako hackathony, Akademie programování atd. a organizuje republikové soutěže jako Czech KODU Cup, Czech StudNET Awards a krajské kolo Office Arény.

  • vývoj nových aplikací a mechanických stavebnic využívající micro:bit:

  • komerční prodej BBC micro:bit, vývoj nových aplikací a vzdělávání:

MegaRobot je partnerem Nadačního fondu micro:la v oblasti komerčního prodeje micro:bit a příslušenství. Koupí u megarobotu přispíváte prostřednictvím našeho fondu na micro:bit pro české děti ve školách a kroužcích. MegaRobot také nabízí nejlepší roboty, jež jsou ve světě v oboru vzdělávací a hobby robotiky k dispozici.  Megarobot.cz je výhradním distributorem Robotis pro ČR a SK a dodává i produkty ostatních významných výrobců v oboru. Na trhu je MegaRobot již od r. 2004, mezi zákazníky patří vedle individuálních zájemců i desítky středních škol, téměř všechny významné vysoké školy a v poslední době také základní školy (pro něž jsou určeny zejména stavebnice Dream), zájmová centra apod. Aktivně pomáhá školám při žádostech o dotace z EU. Od r. 2012 nabízí vedle prodeje i vývoj robotů na klíč (pro vědecko-technické parky apod.), školení, semináře atd.

Scroll to Top