O Nás

Úvod

Nadační fond micro:la je nestátní nezisková organizace založená 1.března 2017 v Lanškrouně s cílem podpořit technologické vzdělávání v České republice prostřednictvím propagace mikropočítačů BBC micro:bit a s tím související podpory.

Micro:la je první organizací v ČR oficiálně spolupracující s nadací microbit Foundation ve Velké Británii a zařazená do ekosystému nadace.

Cílem je shromáždit dostatečné prostředky od sponsorských firem a organizací k poskytnutí BBC micro:bit mikropočítačů zdarma školám. Cílovou skupinou jsou děti ve věku kolem 12 let (7 třída ZŠ) v souladu s projektem microbit Foundation ve Velké Británii. V případě zabezpečení dostatečných zdrojů i případně dalších tříd a škol.

Na jaře 2017 se chystá spuštění pilotního programu rozdání BBC micro:bit mikropočítačů v základních školách v Lanškrouně za podpory místních firem a města.

Podpora Nadačního fondu micro:la se zaměří na tři pilíře:

 1. Vzdělávání - školení, prezentace, ukázky, poradenství
 2. Aplikace - podpora vzniku a propagace aplikací, distribuce aplikačních stavebnic apod
 3. Soutěže - organizace soutěží k zvýšení motivace a zájmu dětí

Iniciátorem a zakladatelem Nadačního fondu micro:la je Evropský Institut pro Pasivní Součástky (EPCI) www.passive-components.eu založený v roce 2015 Tomášem Zedníčkem. EPCI spolupracuje s nadací micro:bit Foundation ve Velké Británii na projektu představení micro:bitu v České republice. Nadační fond micro:la je první oficiální organizací v ČR, se kterou spolupracuje nadace microbit Foundation. Název nadace, logo a odkazy na registrované známky BBC micro:bit jsou používáno se souhlasem microbit Foundation ve Velké Británii. Nadační fond micro:la je rovněž zařazen do eko stránek microbit Foundation jako oficiální spolupracující organizace v ČR.  

Stáhněte si náš letáček a popis projektu v jednom dokumentu

 
    Česky                    English version
   

Nadační fond micro:la

Nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl N, vložka 448

Datum zápisu: 1 března 2017
Spisová značka: N 448 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Nadační fond micro:la
Identifikační číslo: 058 66 782
Sídlo: T. G. Masaryka 477, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
Právní forma: Nadační fond
č.účtu: 2114198712/2700
banka: UniCredit Bank Česká a Slovenská Republika

Účel nadačního fondu:

1. Nadační fond je založen s cílem podpořit tvořivost dětí v digitálním věku a podnítit zájem o techniku v České republice, tedy zapojit děti formou hry a podpořit jejich tvořivost ve prospěch dalších generací a konkurenceschopnosti naší země. Tohoto cíle bude dosahováno zejména ve spolupráci s projektem micro:bit nadačního fondu micro:bit Foundation ve Velké Británii, v budoucnosti případně i jinými projekty s obdobným zaměřením na podporu technického vzdělávání v ČR. Při dosahování tohoto cíle hodlá nadační fond podporovat a rozvíjet spolupráci mezi učiteli, školami, firmami a státní správou v uvedené
oblasti.

2. Účelem nadačního fondu s přihlédnutím ke shora uvedenému cíli tedy je zejména:

 • a) podporovat technické vzdělávání na základních a středních školách,
 • b) spolupracovat se státní správou v oblasti technického vzdělávání,
 • c) spolupracovat s obchodními společnostmi a jinými právnickými i fyzickými osobami v oblasti podpory technického vzdělávání,
 • d) poskytnout mikropočítače BBC micro:bit školským zařízením i dle individuální potřeby při splnění podmínek stanovených nadačním fondem,
 • e) koordinovat aktivity související s BBC micro:bit, např. podpora vývoje a distribuce periferních zařízení, školení a organizace soutěží, spolupráce s vysokými školami aj.,
 • f) zajišt'ovat osvětu a propagaci v oblasti technického vzdělávání,
 • g) připravovat a realizovat vzdělávací programy s tímto účelem související

Orgány Nadačního fondu micro:la

zakladatel: Ing.Tomáš Zedníček Ph.D.

předseda správní rady:

 • Ing.Tomáš Zedníček Ph.D.

správní rada:

 • Mgr. Pavel Resler (zástupce oblasti školství)
 • Ing. Vladimír Křivka, MBA (zástupce oblasti firem)
 • Ing. Stanislav Zedníček (organizační zajištění a práce s mládeží)

revizor:

 • RNDr. Jan Švub

Kontaktní email:

info@microla.cz

Pošlete nám zprávu