Firmy přebírají aktivitu v podpoře technického vzdělávání

zdroj: AMSP Asociace Malých a Středních Podniků tisk zpráva

Lanškroun, 10. května 2018. Nečinnost státu v oblasti systémové podpory profesních a technických oborů vede firmy k tomu, že přebírají aktivitu do svých rukou. Iniciativa AMSP ČR založená na podpoře praktické výuky na základních školách a spolupráce firem a škol vyústila v aktivity řady regionálních podniků a místních samospráv. Lokální středně velké průmyslové firmy začínají bojovat o svoji budoucí existenci a bez jakékoliv státní podpory vytvářejí neformální uskupení se společným rozpočtem, ze kterého financují rozvoj technických dovedností na místních základních a středních školách a v některých případech dokonce i na mateřských školách. Bez dotačních titulů a angažovanosti státu tak začíná fungovat spolupráce na bázi firmy-školy-město-asociace.Continue reading